Detail oboru

Počítačové a vestavěné systémy

Zkratka: MPV

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2005 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil

Studenti se seznámí s teoretickými aspekty popisu chování, metodikou modelování chování, návrhem, ověřováním návrhů a testováním počítačových systémů, naučí se syntéze a analýze základních funkčních jednotek počítačů a číslicových zařízení. Studenti budou dále seznámeni s výstavbou a činností rozsáhlých počítačových systémů s důrazem na víceprocesorové, rekonfigurovatelné a distribuované systémy. Porozumí principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů, budou schopni uplatnit pokročilé techniky a algoritmy pro rychlý návrh a implementaci typických aplikací.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolvent magisterského studijního programu je připraven samostatně řešit problémy informačních technologií v inženýrské praxi s využitím soudobých poznatků vědy. V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia nebo vedoucí týmu pracovníků složených z různých oborů informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové a vestavěné systémy", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MPV, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Matematické struktury v informatice, Teoretická informatika, Architektura a programování paralelních systémů, Kódování a komprese dat, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura procesorů, Pokročilé číslicové systémy a Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
  • Hardwarová podpora pro zpracování multimediálních dat
  • Komprese dat s využitím waveletů
  • Predikce a ladění výkonnosti paralelních aplikací
  • Optimalizace procesu aplikace testu číslicových obvodů a systémů
  • Prostředky návrhu vestavěných aplikací
  • Využití evolučních algoritmů při syntéze číslicových podsystémů
  • Genetické algoritmy pro generování testů
  • Síťový přístup k vestavěnému systému
  • Prostředek pro proveditelné specifikace vestavěných systémů
  • Návrh speciálních procesorů s několika jednotkami ALU.

Diplomové práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam diplomových prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
HSCHardware/Software Codesign5PZaZkFIT
MATMatematické struktury v informatice *)5PZkFIT
TINTeoretická informatika7PZaZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
KKOKódování a komprese dat5PZaZkFIT
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZkFIT
PPPPraktické paralelní programování5PZaZkFIT
PP1Projektová praxe 15VKlzFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AVSArchitektury výpočetních systémů5PZaZkFIT
PCSPokročilé číslicové systémy5PZkFIT
SEPSemestrální projekt5PKlzFIT
PP2Projektová praxe 25VKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPDiplomová práce13PZaFIT
NAVNávrh vestavěných systémů5PZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
SFCSoft Computing5PVBZaZkFIT
SINInteligentní systémy5PVBZkFIT
PDIProstředí distribuovaných aplikací5PVCZkFIT
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)5PVCZaZkFIT
SEMSenzory a měření5PVCZaZkFIT
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PVDZaZkFIT
BISBezpečnost informačních systémů5PVDZaZkFIT
ZZNZískávání znalostí z databází5PVDZaZkFIT
GMUGrafické a multimediální procesory *)5PVGZaZkFIT
PGRPočítačová grafika5PVGZkFIT
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5PVGZkFIT
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFIT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura2PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZkFIT
PRMPrávní minimum2PVHZaICV
RETRétorika2PVHZaICV
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZkFIT
BIOBiometrické systémy5VZaZkFIT
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZaZkFIT
EIPEkonomie informačních produktů *)5VZkFIT
GALGrafové algoritmy5VZkFIT
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZaZkFIT
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window *)5VZkFIT
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZkFIT
PDBPokročilé databázové systémy5VZaZkFIT
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5VZkFIT
SAVStatická analýza a verifikace5VZaZkFIT
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZkFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlzFIT
THETeorie her5VZaZkFIT
VINVýtvarná informatika5VKlzFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
BINBiologií inspirované počítače5PVBZkFIT
EVOAplikované evoluční algoritmy5PVBZkFIT
KRYKryptografie5PVCZaZkFIT
SNTSimulační nástroje a techniky5PVCZaZkFIT
WAPInternetové aplikace5PVDZaZkFIT
ZREZpracování řečových signálů5PVGZkFIT
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFIT
FIKFilozofie a kultura2PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZkFIT
PRMPrávní minimum2PVHZaICV
RETRétorika2PVHZaICV
FLPFunkcionální a logické programování5PVMZaZkFIT
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PVMZaZkFIT
ZPOZpracování obrazu5PVMZkFIT
BIFBioinformatika5VZkFIT
BZABezpečná zařízení5VZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZkFIT
DJADynamické jazyky *)5VZkFIT
FVSFunkční verifikace číslicových systémů *)5VZkFIT
FYOFyzikální optika5VZkFIT
GISGeografické informační systémy *)5VZaZkFIT
LOGLogika5VZaZkFIT
MBAAnalýza systémů založená na modelech5VZkFIT
MPC-MATMaticový a tenzorový počet5VZaZkFEKT
MPRManagement projektů5VZaZkFIT
MULMultimédia5VZkFIT
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZkFIT
OPMOptimalizace4VZaZkFIT
PISPokročilé informační systémy5VZaZkFIT
PMAProjektový manažer5VKlzFIT
POSPokročilé operační systémy5VZkFIT
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZkFIT
SLOaSložitost (v angličtině)5VZkFIT
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZkFIT
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlzFIT
VGEVýpočetní geometrie5VZkFIT
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlzFIT
VNVVysoce náročné výpočty5VZkFIT
VYFVýpočetní fotografie5VKlzFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
B190VBIN, EVO, SFC, SINBiocomputing
C190VKRY, PDI, PKSa, SEM, SNTKomunikační systémy a sítě
D190VAIS, BIS, WAP, ZZNDatabázové a informační systémy
G190VGMU, PGR, POVa, ZREGrafika a multimédia
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
M290VFLP, PRL, ZPOMezioborové předměty
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru