Detail oboru

Informační systémy

Zkratka: MIS

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2005 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil

Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolvent magisterského studijního programu je připraven samostatně řešit problémy informačních technologií v inženýrské praxi s využitím soudobých poznatků vědy. V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia nebo vedoucí týmu pracovníků složených z různých oborů informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z oboru Informační systémy, jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIS, kterými jsou Funkcionální a logické programování, Matematické struktury v informatice, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Teoretická informatika, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Pokročilé operační systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Analýza a návrh informačních systémů, Bezpečnost informačních systémů a Pokročilé informační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před státní zkouškou v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
  • Integrace podnikových aplikací
  • Informační portál studentských organizací
  • Transakční server v prostředí .NET
  • Získávání asociačních pravidel z databází
  • Získávání znalostí z databází a jeho aplikace v texturní analýze
  • Částečně paralelní generování jazyků
  • Distribuovaný překlad
  • Bezpečný P2P komunikátor v prostředí Internetu s ochranou typu firewall
  • Programová podpora pro posuzování procesu vývoje softwaru.

Diplomové práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam diplomových prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MATMatematické struktury v informatice *)5PZkFIT
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZkFIT
TINTeoretická informatika7PZaZkFIT
PGRPočítačová grafika5VZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZkFIT
MPRManagement projektů5PZaZkFIT
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZkFIT
POSPokročilé operační systémy5PZkFIT
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZkFIT
PP1Projektová praxe 15VKlzFIT
SLOaSložitost (v angličtině)5VZkFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PZaZkFIT
SEPSemestrální projekt5PKlzFIT
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)5PVCZaZkFIT
PDIProstředí distribuovaných aplikací5PVNZkFIT
SRIStrategické řízení informačních systémů5PVNZkFIT
ZZNZískávání znalostí z databází5PVNZaZkFIT
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZkFIT
PP2Projektová praxe 25VKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPDiplomová práce13PZaFIT
PISPokročilé informační systémy5PZaZkFIT
NSBNávrh, správa a bezpečnost5PVCZaZkFIT
MBAAnalýza systémů založená na modelech5PVFZkFIT
BZABezpečná zařízení5PVSZkFIT
KRYKryptografie5PVSZaZkFIT
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
BISBezpečnost informačních systémů5PZaZkFIT
AGSAgentní a multiagentní systémy5PVCZkFIT
BMSBezdrátové a mobilní sítě5PVCZaZkFIT
SAVStatická analýza a verifikace5PVFZaZkFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5PVFZkFIT
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFIT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura2PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZkFIT
PRMPrávní minimum2PVHZaICV
RETRétorika2PVHZaICV
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5PVNZaZkFIT
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window *)5PVSZkFIT
SINInteligentní systémy5PVSZkFIT
AVSArchitektury výpočetních systémů5VZaZkFIT
BIOBiometrické systémy5VZaZkFIT
GALGrafové algoritmy5VZkFIT
GMUGrafické a multimediální procesory *)5VZaZkFIT
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZkFIT
HSCHardware/Software Codesign5VZaZkFIT
PCSPokročilé číslicové systémy5VZkFIT
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5VZkFIT
SEMSenzory a měření5VZaZkFIT
SFCSoft Computing5VZaZkFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlzFIT
THETeorie her5VZaZkFIT
VINVýtvarná informatika5VKlzFIT
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFIT
FIKFilozofie a kultura2PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky2PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZkFIT
PRMPrávní minimum2PVHZaICV
RETRétorika2PVHZaICV
GISGeografické informační systémy *)5PVNZaZkFIT
WAPInternetové aplikace5PVNZaZkFIT
DJADynamické jazyky *)5PVSZkFIT
MULMultimédia5PVSZkFIT
BIFBioinformatika5VZkFIT
BINBiologií inspirované počítače5VZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZkFIT
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FVSFunkční verifikace číslicových systémů *)5VZkFIT
FYOFyzikální optika5VZkFIT
KKOKódování a komprese dat5VZaZkFIT
LOGLogika5VZaZkFIT
MPC-MATMaticový a tenzorový počet5VZaZkFEKT
NAVNávrh vestavěných systémů5VZkFIT
PMAProjektový manažer5VKlzFIT
PPPPraktické paralelní programování5VZaZkFIT
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZkFIT
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZkFIT
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlzFIT
VGEVýpočetní geometrie5VZkFIT
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlzFIT
VNVVysoce náročné výpočty5VZkFIT
VYFVýpočetní fotografie5VKlzFIT
ZPOZpracování obrazu5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ZREZpracování řečových signálů5VZkFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
C190VAGS, BMS, NSB, PKSaKomunikující a distribuované systémy
F190VMBA, SAV, VYPaFormální jazyky, specifikace a verifikace
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
N290VGIS, GJA, PDI, SRI, WAP, ZZNPokročilé prvky a technologie IS
S190VBZA, DJA, GUX, KRY, MUL, SINPodpůrné technologie IS
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru