Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

AIS Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Softwarové projekty, modely životního cyklu vývoje SW. Modelovací techniky jazyka UML 2. Agilní modelování a agilní vývoj. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení, sběr a specifikace požadavků. Fáze rozpracování, model domény a systémové operace. Návrh architektury, architektonické vzory a rámce. Zodpovědnosti objektů a návrh tříd, principy GRASP. Návrhové vzory. Agilní metodiky vývoje, návrh řízený testem, refaktorizace. Činnosti v dalších iteracích. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 34 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti budou znát vybrané objektově orientované a agilní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na pokročilé úrovni.
 • Budou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik s využitím jazyka UML.
 • Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s objektově orientovanými a agilními metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Proč je předmět vyučován

Analýza požadavků na budoucí či měněný software a jeho následný návrh představují důležité předpoklady pro efektivní implementaci software a jeho úspěšné nasazení, provoz a údržbu, ať už e jedná o vývoj informačních systémů, mobilních aplikací nebo "embedded" software pro jednoúčelová zařízení. Správný objektový návrh, znalost UML či agilních přístupů, moderních technologií pro implementaci či usnadnění vývoje (správa kódu, CI/CD, atp.), jsou užitečné pro každého vývojáře/programátora, návrháře, analytika, či systémového architekta.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základů softwarového inženýrství.
 • Znalost paradigmat a praktické zkušenosti z oblasti objektově-orientovaného programování.

Literatura referenční

 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace a softwarové projekty
 2. Jazyky pro modelování software - funkčně/objektově orientovaný návrh a jazyk UML 2, pohledy na architekturu software
 3. Jazyk UML
 4. Novinky v UML a agilní modelování
 5. Unified process a jeho fáze zahájení - analýza požadavků, FURPS+ a modelování případů užití
 6. Fáze rozpracování v Unified process - model domény, systémový diagram sekvence a kontrakty operací
 7. Návrh architektury - vrstvená architektura, závislosti balíků a jejich eliminace, princip oddělení modelu a pohledu
 8. Architektonické vzory - Model-View-Controller (MVC), Presentation-Control-Entity-Mediator-Foundation (PCMEF), Model-View-Presenter (MVP)
 9. Objektově orientovaný návrh - návrh řízený zodpovědnostmi (Responsibility-Driven Design, RDD), návrhové vzory GoF, principy GRASP
 10. Principy objektově orientovaného návrhu - principy SOLID, viditelnost a rozsah použití objektů
 11. Vývoj software - vývoj řízený testem, refaktorizace kódu
 12. Anti-vzory a osvědčené praktiky vývoje software
 13. Praktické příklady, opakování a demonstrace/procvičování analýzy a návrhu software

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Řešení projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální písemná zkouška, neexistuje náhradní/opravný termín, omluvené neúčasti řeší zástupce garanta.
 • Vypracování a odevzdání výsledků projektu v předepsaných termínech, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Závěrečná zkouška, kde je pro získání bodů ze zkoušky nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body (v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body). Omluvenou neúčast řeší zástupce garanta.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 24 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2022-12-05 C228 10:0010:10Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: PO 10:00
Po ostatní 2022-12-05 C228 10:1010:20Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: PO 10:10
Po ostatní 2022-12-05 C228 10:2010:30Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: PO 10:20
Po ostatní 2022-12-05 C228 10:3010:40Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: PO 10:30
Po ostatní 2022-12-05 C228 10:4010:50Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: PO 10:40
Út ostatní 2022-12-13 C228 08:3008:40Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 08:30
Út ostatní 2022-12-13 C228 08:4008:50Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 08:40
Út ostatní 2022-12-13 C228 08:5009:00Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 08:50
Út ostatní 2022-12-13 C228 09:0009:10Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 09:00
Út ostatní 2022-12-13 C228 09:1009:20Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 09:10
Út ostatní 2022-12-13 C228 09:2009:30Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 09:20
Út ostatní 2022-12-13 C228 09:3009:40Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 09:30
Út ostatní 2022-12-13 C228 09:4009:50Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Út 09:40
St ostatní 2022-12-07 C228 10:0010:10Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 10:00
St ostatní 2022-12-07 C228 10:1010:20Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 10:10
St ostatní 2022-12-07 C228 10:2010:30Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 10:20
St ostatní 2022-12-07 C228 10:3010:40Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 10:30
St ostatní 2022-12-07 C228 10:4010:50Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 10:40
St ostatní 2022-12-07 C228 12:0012:10Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 12:00
St ostatní 2022-12-07 C228 12:1012:20Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 12:10
St ostatní 2022-12-07 C228 12:2012:30Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 12:20
St ostatní 2022-12-07 C228 12:3012:40Projekt, obhajoba pro témata č. 1 až 23: ST 12:30
Čt přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky E112 12:0014:509999 1MIT 2MIT NADE NISD NSEN xx Rychlý
Čt zkouška 2023-02-02 G202 13:0015:302. oprava
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:0013:10Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:00
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:1013:20Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:10
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:2013:30Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:20
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:3013:40Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:30
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:4013:50Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:40
Čt ostatní 2022-12-15 C228 13:5014:00Projekt, obhajoba pro témata č. 24 až 40: Čt 13:50
zkouška 2023-01-20 G202 10:0012:301. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru