Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 2

XPC-FR2 FEKT XPC-FR2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

V předmětu bude kladen důraz na osvojení komunikačních dovedností (výslovnost, ústní interakce, poslech, čtení a psaní), základů francouzské gramatiky a rozvoj slovní zásoby na základě Unités 5-7 učebnice Inspire 1. Výuka jazyka bude vhodně propojena s francouzskými reáliemi. Předmětem studia v tomto kurzu budou následující témata: - Gramatika: časové spojky a indikátory frekvence, zvratná slovesa, člen dělivý, vyjádření budoucnosti pomocí futur proche, ukazovací zájmena, vyjádření množství, časování sloves 2. a 3. třídy v přítomném čase, minulý čas složený – passé composé. - Slovní zásoba: denní rutina, potraviny, jídlo a vaření, nakupování, oblečení, barvy, restaurace, cestování.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Předmět navazuje na předmět XPC-FR1. Cílem předmětu je tedy upevnit a rozšířit znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tak aby absolventi kurzu měli adekvátní jazykové kompetence a obstáli v jednoduchých komunikačních situacích při cestování, studiu či práci.

 

Student/ka si prohloubí a upevní základy francouzské gramatiky, bude vybaven/a adekvátní slovní zásobou na úrovni A1 a schopen/schopna porozumět nejběžnějším každodenním francouzským frázím a vhodně na ně reagovat.

 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Pro studium předmětu Francouzština pro začátečníky 2 je studentům doporučeno absolvovat předmět Francouzština pro začátečníky 1 nebo mít odpovídající vstupní znalost jazyka. 

Literatura studijní

  • Pravdová, Marie a Miroslav Pravda. Francouzština nejen pro samouky. Třetí vydání. Voznice: Leda, 2021. ISBN 978-80-7335-755-9.

Průběžná kontrola studia

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Písemný test pokrývá slovní zásobu a gramatiku probranou v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat min. 50 % bodů. 
Aktivní 75% účast na cvičeních (studenti mohou zameškat nejvýše 3 semináře).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky T10/N 3.24 09:0010:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová
Po ostatní 2024-05-20 T8/T 3.12 11:0012:00 Zápočtový test - opravný termín
St cvičení výuky T10/N 3.25 09:0010:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Šedrlová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru