Detail předmětu

Dějiny a filozofie techniky

FIT CVP FIT Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 2 kredity

Dějiny a filosofie techniky – kurz sleduje vývoj technické tvorby a technických inovací a vynálezů od samých počátků přibližně po začátek 20. století. Stav a podoba techniky dané epochy je kladena do souvislostí s panujícími náboženskými či filosofickými učeními i s ostatními oblastmi kultury.
Kurz je určen především pro studenty prvních ročníků.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (CVP-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (CVP-Sekce HV)

Cíle předmětu

Cílem kurzu je vzbudit v posluchači vědomí tisíciletých slavných dějin techniky, vědomí jejich souvislostí s celkem lidské kultury a z toho vyplývající etickou zodpovědností každého člověka, jemuž se má stát technika životním posláním.
Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jedná se o předmět nestrukturovaného dobíhajícího studijního programu

Osnova přednášek

Od nejstarší industrie po megalitické stavby
Starověk a helénistická věda a technika
Středověk - technika ve stínu chrámu
Renesanční inženýři, nový obraz světa
Dlouhá cesta k parnímu stroji
Průmyslová revoluce v Anglii
Setkání vědy a techniky
Spalovací motor, turbina a nové možnosti
Elektřina od Thaleta k Coulombovi
Galvani a další
Elektromotorický princip na světě
Dějiny přenosu informací po jiskrovou telegrafii
Vynálezectví a etické souvislosti techniky dnes

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St přednáška výuky Aula profesora Braunera 09:0010:50100 Klapetek
Čt přednáška výuky G202 13:0014:5080 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Klapetek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru