Detail předmětu

Daňová soustava

KdasP FP KdasP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 6 kreditů

Předmět přibližuje daňovou soustavu České republiky. Seznamuje studenty se základními aspekty hmotněprávní úpravy jednotlivých daní, přičemž pozornost je koncentrována především na daně přímé. Okrajově jsou studenti rovněž seznámeni s principy procesní úpravy správy daní.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky
  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s daněmi obsaženými v současné daňové soustavě České republiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali širší povědomí o jednotlivých daních a dále, aby byli schopni sami pro jednodušší případy vyplnit příslušná daňová přiznání u přímých daní. Důraz je v rámci koncepce předmětu kladen na právní úpravu zdaňování příjmů fyzických osob.
Studenti budou znát konstrukci daní obsažených v daňové soustavě ČR. Studenti si osvojí základní pojmy a dovednosti potřebné pro porozumění běžným daňovým otázkám a záležitostem, stejně jako znalosti nutné pro řešení jednodušších daňových problémů. Studenti budou schopni samostatně zpracovat daňová přiznání pro přímé daně pro jednodušší případy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednostiLiteratura studijní

  • Aktuální články vztahující k daňové problematice (odborné časopisy jako např. Daně a právo v praxi, Poradce).

Literatura referenční

Osnova přednášek

1. Daňová soustava – definice, vývoj, význam, porovnání daňových soustav, determinanty daňových soustav, vliv unijního práva na formování daňových soustav, konstrukční prvky daňových zákonů.
2. Daň z příjmů fyzických osob (předmět, osvobození, dílčí základy daně z příjmů fyzických osob – obecně)
3. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti).
4. Daň z příjmů fyzických osob (příjmy z kapitálu, z nájmu a ostatní příjmy).
5. Daň z příjmů fyzických osob (prostředky daňové optimalizace (nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, daňové přiznání, roční zúčtování záloh).
6. Daň silniční – předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání.
7. Daň z nemovitých věcí – daň z pozemku (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání)
8. Daň z nemovitých věcí – daň ze staveb a jednotek (předmět, osvobození, poplatník, základ daně, sazba daně, daňové přiznání).
9. Daň z příjmů právnických osob (poplatníci, předmět daně, osvobození, základ daně).
10. Daň z příjmů právnických osob (sazba daně, možnosti daňové optimalizace, daňové přiznání).
11. Daň z přidané hodnoty (princip fungování na pozadí unijní úpravy, předmět daně).
12. Daň z přidané hodnoty (základ daně, sazby daně, daňové přiznání, povinná hlášení).
13. Rezerva, diskuse vybraných otázek

Osnova cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování příkladů.

Průběžná kontrola studia

Zápočet

1. Aktivní účast na cvičeních

2. Úspěšně napsané zápočtové písemky (alespoň 50% z celkového počtu možných bodů u každé z nich).

a) zápočtová písemka I - zdaňování příjmů fyzických osob (75 minut)

b) zápočtová písemka II – daň z příjmů právnických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí (60 minut)

Obsahem zápočtové písemky je řešení modelových příkladů včetně vyplňování příslušných daňových přiznání, event. samotného určení výsledné daňové povinnosti.

 

Zkouška

Zkouška je písemná a je průřezově zaměřena na prověření znalostí odpřednášené a procvičené látky. Zkouška má podobu testu (tzv. multichoice test) – 30 otázek s dílčími 3 podotázkami (pouze jedna odpověď je správná). Pro úspěšné zvládnutí je třeba získat min. 50% z celkového počtu možných bodů. Délka trvání testu: 30 minut. Bodové hodnocení odpovědí: - správná odpověď: + 1 bod - neodpovězeno: 0 bodů - chybná odpověď: - 1 bod

Konečná klasifikace

Zkouška je klasifikována podle ECTS.

Závěrečnou klasifikaci předmětu ovlivňuje práce v průběhu semestru (viz níže).

Podíl na závěrečném hodnocení:

- zápočtové testy (50 %);

- zkouškový test (50 %).

Doplňující informace k zakončení předmětu V závislosti na vývoji epidemiologické situace může dojít k úpravě formy a způsobu realizace zápočtových písemek (včetně změny na on-line formu); zkouška může být realizována on-line formou. O příslušných změnách a opatřeních přijatých ve vztahu k on-line ověřování znalostí budou studenti v předstihu informováni.


Účast na přednáškách není povinná. Účast na cvičeních je povinná a je vyžadována aktivní účast. Při více než dvou omluvených absencích bude mít student zadané úkoly navíc.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-20 IO/P257 08:3009:00 Termín 3. zkouškový týden
Po zkouška 2024-06-03 IO/P254 08:3009:00 Termín 5. zkouškový týden
Po zkouška 2024-07-22 IO/P287 09:0011:00 Studenti s prodlouženým zkouškovým období - zápočtová písemka 2.
Po zkouška 2024-05-20 IO/P257 09:1009:40 Termín 3. zkouškový týden
Út přednáška výuky IO/P384 11:0012:50260 2BIA 2BIB 3BIT xx Kalová
Út zkouška 2024-03-12 IO/P384 11:3012:45 Zápočtová písemka č. 1
Út zkouška 2024-04-16 IO/P384 11:4512:45 Zápočtová písemka č. 2
St zkouška 2024-07-17 IO/P287 09:0011:00 Studenti s prodlouženým zkouškovým období - zápočtová písemka 1.
Čt zkouška 2024-05-09 IO/P254 07:5508:25 Termín 1. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-09 IO/P254 08:3009:00 Termín 1. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P254 08:3009:00 Termín 2. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-30 IO/P254 08:3009:00 Termín 4. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-09 IO/P254 09:1009:40 Termín 1. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P254 09:1009:40 Termín 2. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P254 09:5010:20 Termín 2. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-05-16 IO/P254 10:3011:00 Termín 2. zkouškový týden
Čt zkouška 2024-04-18 IO/P384 11:0012:30 Zápočtová písemka č. 2
Čt cvičení výuky IO/P157 11:0012:5033 2BIA 2BIB 3BIT xx Kalová
Čt cvičení výuky IO/P283 11:0012:5032 Otavová
Čt zkouška 2024-03-14 IO/P384 11:3013:00 Zápočtová písemka č. 1
Čt cvičení výuky IO/P157 13:0014:5032 2BIA 2BIB 3BIT xx Kalová
Čt cvičení výuky IO/P283 13:0014:5032 Otavová
Čt cvičení výuky IO/P283 15:0016:5032 Otavová
zkouška 2024-07-26 IO/P287 09:0011:00 Studenti s prodlouženým zkouškovým období - zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru