Detail předmětu

Podnikatelská laboratoř

PLAB FP PLAB Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Smyslem předmětu je podat studentům základní informace a znalosti o soukromém podnikání a naučit je tyto informace uplatnit při založení vlastní malé firmy, která bude podnikat v oblasti IT, webových a mobilních aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v přípravě a v řízení jejich vlastních budoucích malých firem. Vlastní podnikání bude směřováno do oborů IT, webových a mobilních aplikací. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých firem.
Znalosti: studenti budou znát všechny náležitosti ohledně založení vlastní malé firmy, včetně souvisejích oblastí z marketingu, lidských zdrojů a financí týkajících se malých firem. Studenti budou schopni aktivně podnikat, tj. založit a řídit malou firmu.
Dovednosti: Specializovat studenty a dát jim dostatek dovedností k založení a řízení vlastní malé firmy.
Kompetence: student budou kompetentní k vlastnímu podnikání v oborech IT, webových a mobilních aplikací.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Před studiem daného předmětu musí mít studenti následující znalosti a dovednosti: základní znalosti o živnostenském zákonu, zákonu o obchodních korporacích, insolvenčním zákonu a kreativní myšlení pro založení vlastní malé firmy.

Literatura referenční

 • KORÁB, V. a V. BUMBEROVÁ. Drobné podnikání. Brno: CERM, 2014, 65 s. ISBN 80-214-2651-9.
 • SRPOVÁ, J. V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
 • STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou formou. 1. vydání. Praha: C. H. BECK pro praxi. 2007. 199 s. ISBN 978-80-7179-926-9.
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1069-2.
 • Maurya Ash. LEAN PODNIKÁNÍ. Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0506-8.
 • CROLL, Alistair; YOSKOVITZ, Benjamin; JUREK, Viktor. Lean analýza: využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího start-upu. BizBooks, 2016.
 • Ries, Eric. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. BizBooks, 2015.
 • Osterwalder, A. a kolektiv. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. BizBooks, 2015, 278 stran. ISBN 978-80-265-0425-2.

Osnova přednášek

Obsah přednášek:
1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Založení male firmy krok za krokem.
3. Podnikatelský model malého podniku.
4. Výběr podnikatelské entity, výhody a nevýhody. Lokace provozovny.
5. Podnikatelský plan a strategie, model růstu malého podniku, stádia a krize.
6. Řízení zdrojů malého podniku, limitovaný marketing, finanční aspekty, startovní kapitál.
7. Exit malého podniku, insolvenční zákon.

Osnova cvičení

Náplň cvičení se vztahuje k následujícím tématům:

 1. Podmínky a průběh, představení týmového projektu a problematiky, formování týmů a výběr námětů pro business.
 2. Dejte myšlenku na papír – metodika Lean CANVAS. Zákazník-problém nebo problém-zákazník? Prvotní zákazníci a dostupné alternativy na trhu pro zákazníky, hlubší analýza unikátní hodnoty pro zákazníka (UVP)
 3. Technické řešení produktu, strategie minimálního produktu (MVP), cesty k zákazníkům, klíčové metriky, cenový model a cenové strategie, struktura nákladů, nefér (konkurenční) výhoda.
 4. Ohodnoťte své business modely, škálovatelnost obchodního modelu, systematicky minimalizujte riziko z modelu: produkt – trh – zákazník. Jak a co prezentovat?

 

Průběžná kontrola studia

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti zpracovat a obhájit týmovou semestrální práci (životaschopný obchodní model) a složit závěrečný test.


Udělení klasifikovaného zápočtu: pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
. Zpracování Business modelu Lean Canvas - 0-50 bodů dle hodnocení kvality jednotlivých částí (je potřeba získat min. 24 bodů).

. Test teoretických předpokladů 0-50 bodů (je potřeba získat více než polovinu, tj. min 26 bodů).

Celková klasifikace hodnocení předmětu:

A: 90-100 bodů

B: 80-89 bodů

C: 70-79 bodů

D: 60-69 bodů

E: 50-59 bodů

F: 49 nebo méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu!!:
• neodevzdání práce v termínu,
• získání 49 a méně bodů,
• neodprezentování podnikatelského modelu v rámci týmu.


Písemný test bude především z informací uvedených ve slidech vystavených v aktualitách předmětu. Dále bude písemný test obsahovat otázky z přednášek i cvičení. Otázky budou jak otevřené, tak uzavřené. Pokud student v 1. termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný písemný test.

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná, přičemž je povolená jedna absence, kterou student nemusí hlásit a omlouvat. Přesun mezi cvičeními je možný po individuální domluvě s vyučujícím. Cvičení lze nahradit v jiné skupině po individuální domluvě.

Studenti s individuálním studijním plánem - ISP - zpracovávají pouze individuálně Business model Lean Canvas, který nemusí prezentovat.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-05-20 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Po cvičení sudý IO/P287 13:0014:5036 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Bumberová
Po cvičení lichý IO/P287 13:0014:5036 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Bumberová
Po ostatní 2024-05-20 IO/P157 13:0014:00 Řádný
Po cvičení sudý IO/P287 15:0016:5036 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Bumberová
Po cvičení lichý IO/P287 15:0016:5036 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Bumberová
Po cvičení sudý IO/P287 17:0018:5036 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Bumberová
Út ostatní 2024-05-14 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Út ostatní 2024-05-21 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Út ostatní 2024-05-28 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Út přednáška výuky IO/P381 11:0012:50175 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Koráb
Út ostatní 2024-05-14 IO/P157 13:0014:00 Řádný
Út ostatní 2024-05-21 IO/P157 13:0014:00 Řádný
St ostatní 2024-05-15 IO/P157 10:0011:00 Řádný
St ostatní 2024-05-15 IO/P157 13:0014:00 Řádný
Čt ostatní 2024-05-16 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Čt ostatní 2024-05-23 IO/P157 10:0011:00 Řádný
Čt ostatní 2024-05-16 IO/P157 13:0014:00 Řádný
Čt ostatní 2024-05-23 IO/P157 13:0014:00 Řádný

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru