Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

BAN2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Předmět je zaměřen na základní gramatiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psanídopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů.                                                                                                                                                                                                                             Při práci s technickými texty se studenti seznámí sezákladní odbornou terminologií. 

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

  • 60 bodů závěrečná zkouška
  • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem zakončovacího předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu.                                                                                                                                               Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání "21 - 30" bodů ve vstupním testu.  

 

Průběžná kontrola studia

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.

Zkouška:  - poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,

                 - čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.


75% účast ve výuce, plnění zadání.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

  • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
  • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt cvičení výuky T10/N 3.26 11:0012:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru