Detail předmětu

Bakalářská práce

IBT Ak. rok 2023/2024 letní semestr 13 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 85 hod. pc laboratoře
  • 85 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Proč je předmět vyučován

Předmět zajistí studentovi přístup ke státní závěrečné zkoušce.

Povinné prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT (http://www.fit.vut.cz/study/course/ITT) - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT. Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Literatura studijní

Osnova ostatní - projekty, práce

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s  vedoucím projektu a dokončení technické zprávy včetně dokončení realizačních výstupů (technické prostředky, programové prostředky, apod.).

Průběžná kontrola studia

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce. Podmínky zápočtu: Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT (http://www.fit.vut.cz/study/course/ITT) - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Podmínky zápočtu

Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru