Detail předmětu

Seminář C++

ICP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Přehled vlastností jazyka C++ podle normy ISO. Objekty, třídy, dědičnost, polymorfismus. Přetěžování operátorů a funkcí. Šablony funkcí a tříd. Obsluha výjimek. Použití standardních knihoven, STL.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. seminář
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného přístupu v jazyce C++ a základy generického programování s využitím šablon.
Studenti budou umět využít C++ k programování středně složitých aplikací založených na objektově orientovaném přístupu a také na generickém programování.

Proč je předmět vyučován

Alespoň základní znalost C++ je velmi potřebná pro praxi a také pro získání rozhledu v programovacích jazycích, paradigmatech programování atd.

Doporučené prerekvizity

Literatura studijní

 • Teaching materials available on WWW.
 • Stroustrup, B.: The C++ programming language, 4th edition, Addison-Wesley, 2014
 • ISO: Working Draft, Standard for Programming Language C++ (N4659). 2017-03-21 [dostupné elektronicky na WWW]
 • ISO: Working Draft, Standard for Programming Language C++ (N4860). 2020-03-31

Literatura referenční

 • Stroustrup, B.: The C++ programming language, 4th edition, Addison-Wesley, 2014
 • Stroustrup, B.: Programming Principles and Practice Using C++, 2nd edition, Addison-Wesley, 2014

 • ISO: Working Draft, Standard for Programming Language C++ (N4928). 2022-12-18

Osnova seminářů

 1. Úvod. Charakteristika jazyka ISO C++ (C++11, C++17, C++20, C++23). Příklady ilustrující použití C++.
 2. Rozdíly mezi C a C++. Deklarace, definice, prostory jmen. Typ reference, typ bool.
 3. Přehled příkazů a operátorů. Principy objektově orientovaného programování v C++, terminologie.
 4. Objekty, třídy, členy tříd. Kontrola přístupu ke členům tříd. Metody, klíčové slovo "this", statické členy tříd.
 5. Vytváření a inicializace objektů: konstruktory, destruktory, operátory new a delete.
 6. Přetěžování funkcí a operátorů. Přetypování.
 7. Vstup/výstup (iostream, fstream). Definice vstup/výstupních operací. Formátování výstupu, práce se soubory a řetězci.
 8. Dědičnost, bázové a odvozené třídy. Násobná dědičnost, virtuální bázové třídy. Volání konstruktorů a destruktorů, operátory a dědičnost.
 9. Polymorfismus, virtuální metody, abstraktní třídy. Dynamická identifikace typů (RTTI), dynamické přetypování.
 10. Generické třídy a funkce (šablony). Specializace a částečná specializace šablon.
 11. Standardní knihovna, algoritmy, iterátory, kontejnery, funkční objekty. Vytváření knihoven v C++. Moduly v C++20.
 12. Zpracování výjimek. Specifikace a obsluha výjimek.
 13. Přehled knihoven. Metody efektivního programování v C++.

Osnova ostatní - projekty, práce

   - projekt

Průběžná kontrola studia

Nejméně 50% bodů z projektu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 50% bodů z projektu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt seminář 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky D105 18:0019:50316 2BIA 2BIB 3BIT xx Peringer
Čt seminář 2024-05-02 E112 18:0019:50316 2BIA 2BIB 3BIT xx Peringer

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru