Detail předmětu

Jazyk C

IJC Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Jazyk C podle normy ISO. Systematická definice syntaxe a sémantiky, práce s ukazateli, modularita, standardní knihovny. Ladění a testování programů. Neobjektové základy C++ a použití standardních knihoven.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s jazykem ISO C a základními programovacími technikami v C. Důraz je kladen na různá nebezpečí vyplývající z použití ukazatelů a dalších rysů jazyka C.
Základní znalost programování v C, včetně práce s ukazateli a adresovou aritmetikou. Tvorba jednoduchých modulárních programů v C.

Proč je předmět vyučován

Tento volitelný předmět je vhodný pro rozšíření znalostí nejen o specifické části jazyka C (ukazatelová aritmetika, modularita, vytváření knihoven), ale také pro doplnění znalostí v oblastech ladění programů a optimalizace kódu.

Doporučené prerekvizity

Technické vybavení

volně dostupné

 • GCC

Literatura studijní

 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, 6. vydání, Kopp, 2010
 • Kernighan, B.; Ritchie, D.: Programovací jazyk C, Computer Press, 2006
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
 • Kernighan, B.; Ritchie, D.: The C Programming Language, 2nd edition, Addison-Wesley, 1989
 • Stroustrup, B.: The C++ programming language, 4th edition, Addison-Wesley, 2014
 • ISO: Programming languages - C, N1570 Committee Draft, 2011
 • ISO: Programming languages - C, N2176 Committee Draft, 2017

Literatura referenční

 • Kernighan, B.; Ritchie, D.: The C Programming Language, 2nd edition, Addison-Wesley, 1989 Stroustrup, B.: The C++ programming language, third edition, Addison-Wesley, 1997 Plauger, P.J.: The Standard C Library, Prentice-Hall, 1992 ISO: Programming languages - C, WG14/N869 Committee Draft, 1999 ISO: Programming languages - C, N2176 Committee Draft, 2017

Osnova přednášek

 1. Úvod. Charakteristika jazyka C (K&R, ANSI C, ISO C90, ISO C99, ISO C11, ISO C18). Základní konstrukce jazyka. Příklady jednoduchých programů.
 2. Systematická definice jazyka C: lexikální jednotky, syntaxe deklarací, jednoduché typy, proměnné.
 3. Pojmy adresový prostor, adresa, ukazatel. Souvislost ukazatelů a polí, adresová aritmetika. Zarovnávání adres, little/big endian. Dynamické přidělování paměti.
 4. Řetězce, vícerozměrná pole, struktury a unie.
 5. Výčtový typ. Výrazy, operátory, konverze, priority operátorů. Příkazy.
 6. Funkce a předávání parametrů. Ukazatele na funkce. Argumenty programu (argc, argv). Preprocesor jazyka C: makra, podmíněný překlad.
 7. Struktura programu, modularita, překladové jednotky. Principy sestavování programu. Program "make".
 8. Standardní knihovny jazyka C - přehled a příklady použití. Podpora ladění programů. Klasifikace znaků, internacionalizace aplikací. Vstup/výstup, práce se soubory.
 9. Použití standardních knihoven, příklady. Práce s řetězci a pamětí. Zpracování časových údajů. Matematická knihovna.
 10. Vytváření a použití knihoven. Sestavování programů napsaných v různých jazycích. 
 11. Základy C++, typické rozdíly mezi C a C++. Typ reference, nové operátory C++, základy přetěžování funkcí. Prostory jmen.
 12. Vstup/výstup, streamy. Základy použití standardních knihoven C++ (kontejnery, iterátory, algoritmy, řetězce). Praktické příklady v C++.
 13. Analýza výkonnosti programů, optimalizace programů. Pravidla pro psaní přenositelných programů. Nástroje pro kontrolu správnosti programů. Nástroje pro vytváření dokumentace programů.

Osnova ostatní - projekty, práce

   - 2 domácí úkoly

Průběžná kontrola studia

2 domácí úkoly (30% bodů)
Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním 2 domácích úkolů a  závěrečnou zkouškou

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-05-21 D105 13:0014:50 1. termín
Út přednáška výuky D0206 D105 15:0017:50470 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Peringer
Čt zkouška 2024-06-06 E112 17:0018:50 3. termín
zkouška 2024-05-31 D105 15:0016:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru