Detail předmětu

Seminář C#

ICS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Syntaxe jazyka C#. Objektová orientace. Objektový model, objekty, třídy. Visual Studio. Ladění a profilace. Návrhové vzory. Grafické uživatelská rozhraní, WPF. Asynchronní programování - procesy, vlákna, úlohy. Dotazování nad persistentními daty pomocí LINQ a ORM Entity Framework.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. seminář
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 50 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Hlavní zdroje:

Užitečné zdroje

Co se děje v .NET a co se chystá

 • .NET Conf - konference, kde se představuje nová verze .NET (jednou ročně - listopad)
 • Microsoft Build - největší konference pro vývojáře od Microsoftu, hromada novinek (jednou ročně - květen)
 • .NET Blog - blog s high-level zprávami o aktuálních novinkách (cca 10-15 článků za měsíc)
 • Themes of .NET - .NET roadmap - podrobný přehled toho, na čem se pracuje a kdy se to plánuje

Blogy

 • Leomaris Reyes - Blog zaměřený na .NET MAUI
 • Scott Hanselman - Různorodá témata, většinou zaměrená na Microsoft technologie. Autor je zkušený speaker z řad Microsoftu.
 • Steve Gordon - .NET, web development, cloud, low-level stuff...
 • Jiří Činčura - performance, Entity Framework, databázy, novinky v .NET...
 • Robert Haken - Blazor, webový vývoj, performance

Twitter

 • @davidfowl - David Fowler, jeden z hlavních lidí ve vývoji .NET a ASP .NET
 • @DamianEdwards - Damian Edwards, jeden z hlavních lidí ve vývoji .NET a ASP .NET
 • @davidortinau - David Ortinau, jeden z hlavních lidí v .NET MAUI
 • @MadsTorgersen - Mads Torgersen, hlavní člověk odpovědný za C#
 • @JamesNK - James Newton-King, autor NewtonSoft.Json, pracuje na gRPC integraci v .NET, (de)serializace, performance...
 • @jaredpar - Jared Parsons, pracuje na C# kompilátoru a návrhu jazyka
 • @TheCodeTraveler - Brandon Minnick, píše a točí hlavně o .NET MAUI
 • @troyhunt - Troy Hunt, záměr na bezpečnost, autor projektu https://haveibeenpwned.com
 • @dotnetmeme - memes ze světa .NET (ne od Microsoftu)

Youtube

Podcasty

 • .NET Rocks - 2 hodně zkušení hostitelé - Richard Campbell a Carl Fralkin, 1 host, různá témata (hlavně) z .NET světa

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty objektově orientované programování v jazyce C#, principy návrhu desktopových aplikací s GUI dle standardů používaných v praxi.

 

Studenti se seznámí s moderními přístupy při vývoji software na platformě .NET s použitím jazyka C# při vývoji desktopové aplikace s GUI. Důraz je kladen na použití návrhových vzorů a architektury při návrhu software. Persistence dat bude zajištěna pomocí SQL databáze spolu s využitím objektově relačního mapování, které je hojně užíváno v objektově orientovaných jazycích při práci s relačními databázemi. Prací v týmu se studenti naučí vzájemné koordinaci a správnému přístupu k softwarovému vývoji. V kurzu si studenti osvojí dobré programátorské praktiky uplatnitelné v komerčním vývoji. Vybaveni nezbytnou znalostí základních návrhových vzorů a jejich implementací, vzhledem ke specifickým rysům jazyka C# a běžně používaných knihoven, budou absolventi připraveni na započetí své kariéry coby .NET vývojáře.

Proč je předmět vyučován

Předmět si klade za cíl zvýšit uplatnění studentů coby budoucích .NET programátorů. Jazyk C# se dlouhodobě dostává do popředí s popularizací .NET platformy díky multiplatformnosti. Jedná se o moderní jazyk s vysokou úrovní abstrakce, který není jen objektový, ale obsahuje i prvky funkcionálního programování. Studenti si během kurzu vyzkouší práci v týmu na projektu, který vyžaduje nejen funkční kód, ale dbá i na správný návrh, týmovou spolupráci při verzování kódu a klade důraz na použití návrhových vzorů. Po absolvování jsou studenti schopni samostatně vytvořit desktopovou aplikaci s připojením do databáze, za kterou se nebudou muset v budoucnu stydět.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti imperativního programování (jazyk C), algoritmizace a verzování kódu.

Technické vybavení

 • Visual Studio Comunity / Rider / VS Code
 • [Resharper]

Literatura studijní

 • GAMMA, Erich. Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Pearson Education India, 1995.
 • BISHOP, J. (2007). C# 3.0 Design Patterns: Use the Power of C# 3.0 to Solve Real-World Problems. " O'Reilly Media, Inc.".
 • ALBAHARI, Joseph; ALBAHARI, Ben.; C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference. O'Reilly Media, Inc., 2017.

Osnova seminářů

 1. Úvod do jazyka C# a platformy .NET, základní syntaxe jazyka, instalace a představení Visual Studia.
 2. Úvod do objektově orientovaného programování a pokročilé konstrukce v jazyce C# - výjimky, události, delegáty, lambda výrazy a generika.
 3. Představení základních knihovních funkcí (BCL) a dotazování za pomocí vestavěného nástroje LINQ nad datovými zdroji (kolekcemi, XML, MSSQL). (Ing. Tibor Jašek, MSP)
 4. Propojení aplikace s databází pro zajištění persistence pomocí ORM rozšíření Entity Framework s návrhovými vzory UnitOfWork a Repository.
 5. Psaní čistého, udržovatelného kódu s respektováním Clean Code, S.O.L.I.D. zásad. Ukázky refaktorizace a práce s legacy kódem. (Martin Dybal, Microsoft MVP)
 6. Návrhový vzor Model-View-ViewModel (MVVM) a architektura desktopových aplikací. Mapování databázových entit na modelové třídy. (Bc. Michal Mrnuštík, MSP)
 7. Continous Integration v prostředí Azure DevOps a testování aplikací - smoke, unit, integrační, UI a akceptační testy. (Ing. Jiří Pokorný, Solarwinds)
 8. Základní koncepty tvorby uživatelského rozhraní pomocí Windows Presentation Foundation (WPF).
 9. Návrhové vzory pro práci s vytvářením, strukturováním a chováním - Gang of Four (GoF) v kontextu C#. (Martin Dybal, Microsoft MVP)
 10. WPF za pomoci MVVM, tvorba komponenty a stylování aplikací. (Ing. Roman Jašek, Microsoft MVP)
 11. Nástroje pro správu paměti a profilaci výkonu. (Velikonoční pondělí - odpadá)
 12. Paralelní a asynchronní programování, proces, vlákno, úloha z pohledu C# a použitého frameworku .NET.
 13. Multiplatformní programování .NET Standard, .NET Core. Konteinerizace aplikací pomocí Docker a jejich orchestrace Kubernetes, Docker Swarm.

Osnova ostatní - projekty, práce

Průběžná kontrola studia

 • Odevzdání projektu je rozdělené do tří částí během semestru.
 • Každá část je samostatně hodnocena a student obdrží zpětnou vazbu ke své práci, kterou zapracuje do následující fáze.
 • Bodové rozdělení je dle fází: 20, 30, 50 bodů.
 • Výsledný projekt bude hodnocený v třetí fázi při obhajobě.
 • Vypracování týmového projektu v rozsahu 5 členů v prostředí Azure DevOps.
 • Cílem je vytvořit plně funkční desktopovou aplikaci, podle OOP principů, komunikující s databází.
 • V hodnocení projektu bude zohledněno správné použití S.O.L.I.D, zásad CleanCode, návrhových vzorů a architektury aplikace.
 • V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může student požádat o odložení termínu odevzdání u kterékoliv části projektu.

Podmínky zápočtu

 • Získat nejméně 1 bod z každého odevzdání
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu

Způsob kontaktu s vyučujícím

Oficiálním kontaktním kanálem je email odeslaný z fakultní adresy vyučujícím dle karty předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St ostatní 2024-05-22 C304 09:0009:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 09:1509:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 09:3009:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 09:4510:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 10:0010:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 10:1510:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 10:3010:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 10:4511:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 12:0012:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 12:1512:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 12:3012:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 12:4513:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 13:0013:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 13:1513:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 13:3013:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 13:4514:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 14:0014:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 14:1514:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 14:3014:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 14:4515:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 15:0015:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 15:1515:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 15:3015:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
St ostatní 2024-05-22 C304 15:4516:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 09:0009:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 09:0009:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 09:1509:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 09:1509:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 09:3009:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 09:3009:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 09:4510:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 09:4510:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 10:0010:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 10:0010:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 10:1510:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 10:1510:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 10:3010:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 10:3010:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-02 C304 10:4511:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 10:4511:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 12:0012:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt seminář 1., 2., 4., 10., 11. výuky E112 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Pluskal
Čt seminář 3., 8., 9., 13. výuky E112 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Jašek
Čt seminář 5., 12. výuky E112 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Dybal
Čt seminář 2024-02-08 E104 E105 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Pluskal
Čt seminář 2024-03-14 E112 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Tichý
Čt seminář 2024-03-21 E112 12:0013:50294 2BIA 2BIB 3BIT xx Mrnuštík
Čt ostatní 2024-05-16 C304 12:1512:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 12:3012:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 12:4513:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 13:0013:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 13:1513:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 13:3013:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 13:4514:00 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt cvičení 1., 2., 4., 11. výuky D0207 14:0015:50300 2BIA 2BIB 3BIT xx Pluskal Kapacita místností je 90, kapacita 300 nastavena pouze kvůli viditelnosti v rozvrhu.
Čt cvičení 8., 9. výuky D0207 14:0015:50300 2BIA 2BIB 3BIT xx Jašek Kapacita místností je 90, kapacita 300 nastavena pouze kvůli viditelnosti v rozvrhu.
Čt ostatní 2024-05-16 C304 14:0014:15 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 14:1514:30 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 14:3014:45 Odevzdání 3 - Obhajoba
Čt ostatní 2024-05-16 C304 14:4515:00 Odevzdání 3 - Obhajoba

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru