Detail předmětu

Správa serverů IBM zSeries

IIZ Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Studenti se v předmětu seznámí s principy fungování serverů IBM zSeries a se základy jejich správy. V rámci počítačových cvičení si pak na konkrétních příkladech vyzkouší, jak monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. pc laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 50 bodů půlsemestrální test
 • 20 bodů laboratoře
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování serverů IBM zSeries a obeznámit je se základy jejich správy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní příklady a cvičení, kde se studenti naučí monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.

Proč je předmět vyučován

Servery IBM zSeries (mainframes) jsou určeny především pro běh kritických aplikací ve velkých společnostech. Jedná se sice o poměrně specializovanou oblast, na kterou však není snadné najít odborníky. Předmět pro FIT zajišťuje Kyndryl.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

U studentů se očekávají znalosti principů operačních systémů a schopnost programování. Orientace v databázových systémech je výhodou.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • M. Ebbers, J. Kettner, W. OBrien, B. Ogden. Introduction to the new Mainframe: zOS basics. 3. vydání. IBM Redbooks, 2011. 

Osnova přednášek

 1. Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru
 2. zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému
 3. Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept
 4. JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů
 5. JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS
 6. Design zOS aplikací, programovací jazyky
 7. Kompilace a linkování programů pro zOS
 8. zSeries transakční SW - CICS
 9. zSeries databázové systémy - DB2, IMS
 10. Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS
 11. Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF
 12. Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS
 13. Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů

Osnova počítačových cvičení

 1. Logování na systém, uživatelské profily, základní nastavení uživatelského rozhraní
 2. Základní navigace v ISPF a zjišťování parametrů systému
 3. Práce s datasety
 4. Základy programování v JCL
 5. Práce s joby a JES2
 6. Znakové sady a základy programování na mainframech
 7. Kompilování a linkování programů
 8. Práce s transakčním serverem CICS
 9. Práce s databázovým systémem DB2
 10. Představení MQseries a Web Application Serveru na zOS
 11. IPL systému, nastavení parametrů zOS
 12. Práce s úložisti a sítěmi na zOS
 13. Opakovací cvičení

Průběžná kontrola studia

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast v laboratořích je sledována, přičemž pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na alespoň 75 % počítačových cvičení.

Student může získat body za následující aktivity:

 • 20 bodů za účast a práci ve cvičeních,
 • 30 bodů za úkoly hodnocené v počítačových cvičeních,
 • 20 bodů za 1. test, který proběhne v polovině semestru a bude zaměřen na látku probranou a procvičenou během prvních pěti týdnů výuky a
 • 30 bodů za 2. test, který proběhne na konci semestru a bude ověřovat znalosti veškeré probrané látky.

Pro udělení zápočtu je (kromě alespoň 75% účasti na počítačových cvičeních) nutné získat minimálně 50 bodů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na úkolech v laboratořích či na domácích úlohách nebo podvod u testů, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné

 1. aktivně se zúčastnit alespoň 75 % počítačových cvičení a současně
 2. získat minimálně 50 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky N203 14:0015:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Ergens
St zkouška 2024-04-24 N205 16:0017:00 Semestralni test
St poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. výuky N203 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Ergens
St zkouška 2024-03-13 N205 17:0018:00 Pulsemestralni test

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru