Detail předmětu

Operační systémy

IOS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Pojem operačního systému (OS) jako součásti programového vybavení. Architektura OS, klasifikace OS. Přehled operačních systémů. Jádro OS UNIX, jeho struktura, textové a grafické uživatelské rozhraní, příkazové jazyky. Systémy ovládání souborů, základní principy implementace vstup/výstupních operací. Správa procesů, přepínání kontextu, plánování, meziprocesová komunikace.  Správa paměti, stránkování, virtuální paměť. Synchronizace procesů, semafory a další synchronizační prostředky, uváznutí, stárnutí.

Aktuální informace

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s principy operačních systémů obecně a dále se základy operačního systému Unix.
Studenti znají základní principy operačních systémů (a zejména OS UNIX) a chápou jejich vliv na chod komplexních výpočetních systémů. Studenti jsou schopni využít skriptů pro řešení různých úloh v prostředí OS UNIX.

Proč je předmět vyučován

Kurs má zejména seznámit studenty se základními koncepty a mechanismy operačních systémů (soubory a souborové systémy, procesy a plánování, meziprocesová komunikace, přidělování paměti), aby byli schopni efektivně využívat služby operačních systémů ve svých budoucích dílech. Kurs dále seznámí studenty se skriptováním v shellu umožňujícím automatizaci řady úkonů běžně prováděných při vývoji, správě i dalším použití výpočetních systémů. Konečně studenti získají také první zkušenosti s tvorbou paralelních programů.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy programování v jazyce C.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G.: Operating System Concepts, 10. vydání, John Wiley & Sons, 2018.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Vývoj počítačů a OS. Požadavky na OS, klasifikace OS, standardy. Základní pojmy a obecná struktura OS.
 2. Operační systém UNIX. Historie a základní vývojové větve. Principy a struktura systému. Struktura jádra, rozhraní a formy komunikace s jádrem.
 3. Interpret příkazů (shell) v UNIXu. Základní příkazy, programy, skripty. Speciální symboly. Přesměrování vstupu a výstupu, roury, procesy na pozadí, subshell. Proměnné, řídicí struktury.
 4. Základy programování v Unixu. Jazyky, překladače, principy sestavování programu, dynamicky sestavované knihovny. Standardní utility UNIXu.
 5. Systém souborů. Fyzická a logická struktura disku. Typy souborů, i-uzel, uložení dat souboru na disku.
 6. Přístupová práva k souborům, uživatelé a skupiny, atributy suid a sgid, typická struktura adresářů systému UNIX.
 7. Vstup a výstup. Odpovídající služby jádra. Datové struktury a algoritmy používané jádrem pro podporu vstupu a výstupu.
 8. Správa procesů. Pojem procesu, jeho stavy a representace v systému. Zavedení systému, proces init. Volání fork, exec, exit, wait.
 9. Základní algoritmy plánování procesů.
 10. Vzájemné vyloučení, semafory a další synchronizační prostředky.
 11. Typické synchronizační úlohy. Probém uváznutí (deadlock) a jeho řešení.
 12. Správa paměti. Adresové prostory, překlad adres, stránkování.
 13. Virtualizace paměti.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Tvorba skriptů s využitím shellu a standardních utilit v prostředí operačního systému UNIX.
 2. Synchronizace procesů v prostředí UNIX s využitím jazyka C.

Průběžná kontrola studia

 • Ohodnocení dvou domácích úloh vypracovaných samostatně studenty (max 30 bodů).
 • Ohodnocení půlsemestrální zkoušky (max 10 bodů).


 • Vypracování dvou domácích úloh, polosemestrální zkouška, kombinovaná závěrečná zkouška (povinná písemná část, ústní dozkoušení dle potřeby).
 • Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 10 bodů z domácích úloh a půlsemestrální zkoušky.

Způsob kontaktu s vyučujícím

 • Primární kontakt emailem, pomocí kterého je možno si domluvit individuální konzultaci s přednášejícími či přidělenými cvičícími (jsou přiděleni v průběhu semestru).
 • Možnost diskuse přes webová fóra předmětu (zřízena během semestru).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-03-25 D0206 D0207 D105 17:0019:00 půlsemestrální test
Út zkouška 2024-05-07 D0206 D0207 D105 E104 13:0015:50 1. termín
Út zkouška 2024-05-07 E104 13:0019:50 Studenti se specifickými potřebami (1. termín)
Út zkouška 2024-05-07 E112 G202 13:0015:50 1. termín
Út zkouška 2024-05-07 D0206 D0207 D105 E105 E112 16:0018:50 1. termín
St přednáška 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. výuky D105 09:0011:50316 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Vojnar
St přednáška 2024-03-06 D105 09:0011:50316 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Lengál
St přednáška 2024-04-10 D105 09:0011:50316 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Rogalewicz
St přednáška 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. výuky D0206 D105 14:0016:50470 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Vojnar
St přednáška 2024-03-06 D0206 D105 14:0016:50470 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Lengál
St přednáška 2024-04-10 D0206 D105 14:0016:50470 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Rogalewicz
St zkouška 2024-05-22 A112 A113 D0206 D0207 D105 15:0016:50 2. termín
St zkouška 2024-05-22 E104 15:0017:50 2. termín - prodloužení
St zkouška 2024-05-22 E105 E112 G202 M104 M105 15:0016:50 2. termín
St zkouška 2024-06-05 D0206 D0207 D105 16:0017:50 3. termín
St zkouška 2024-06-05 E104 16:0018:50 3. termín - prodloužení
St zkouška 2024-06-05 E105 E112 16:0017:50 3. termín
přednáška *) 2024-03-22 D105 16:0018:50300 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál Dobrovolné demonstrační cvičení: souborové systémy.
přednáška *) 2024-04-26 D105 16:0019:50300 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál Dobrovolné demonstrační cvičení: synchronizace, paměť.
přednáška *) 2024-05-03 D105 16:0019:50300 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru