Detail předmětu

Matematické základy fuzzy logiky

IMF Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Studenti si na začátku semestru vyberou z nabízených témat. Na pravidelných týdenních seminářích studenti vysvětlují předmětnou tématiku a následně se diskutuje o možných problémech. Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. cvičení
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 30 bodů numerická cvičení
 • 70 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Rozšířit okruh vědomostí z matematiky s důrazem na důkazy a na hledání řešení matematických problémů.
Absolvováním tohoto kurzu student získá hlubší náhled do vybrané partie matematiky (v závislosti na seminární skupině), bude schopný samostatně prezentovat nastudovanou problematiku a řešit s ní související úkoly. Schopnost orientovat se v náročnějších matematických textech, schopnost sestavovat netriviální matematické důkazy.

Proč je předmět vyučován

Klasická logika dobře popisuje jen černo-bílý svět. Její důsledné používání v praktických situacích může vést k problémům. Řešením může být vícehodnotová např. fuzzy logika, která je intuitivně základem každého usuzování souvisejícího s vágními pojmy. Modelování fuzzy logických spojek souvisí se studiem funkcí reálných proměnných. A právě matematický aparát, potřebný pro modelování fuzzy logických spojek, tvoří obsah tohoto předmětu.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Poznatky z předmětů "IDA - Diskrétní matematika" a "IMA - Matematická analýza".

Literatura studijní

 • Carlsson, Ch., Fullér, R., Fuzzy reasoning in decision making and optimization, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 82, 2002.

Osnova numerických cvičení

 1. Od klasické logiky k fuzzy logice
 2. Modelování vágních pojmů pomocí fuzzy množin
 3. Základní operace s fuzzy množinami
 4. Princip rozšíření
 5. Triangulární normy, základní pojmy, algebraické vlastnosti
 6. Triangulární normy, konstrukce, generátory
 7. Triangulární konormy, základní pojmy a vlastnosti
 8. Negace ve fuzzy logikách
 9. Implikace ve fuzzy logikách
 10. Agregační operátory, základní vlastnosti
 11. Agregační operátory, aplikace
 12. Fuzzy relace
 13. Fuzzy preferenční struktury

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Triangulární normy, třída archimedovských t-norem
 2. Triangulární normy, konstrukce spojitých t-norem
 3. Triangulární normy, konstrukce nespojitých t-norem
 4. Triangulární konormy
 5. Fuzzy negace a jejich vlastnosti
 6. Implikace ve fuzzy logikách
 7. Agregační operátory, průměry
 8. Agregační operatory, aplikace
 9. Fuzzy relace, podobnost, fuzzy rovnost
 10. Fuzzy preferenční struktury

Průběžná kontrola studia

 • Aktivita na cvičeních (společné řešení problémů, 10 hodnocených cvičení) : 30 bodů.
 • Projekty: prezentace skupinové práce, 70 bodů.


 • Aktivita na cvičeních (společné řešení problémů, 10 hodnocených cvičení) : 30 bodů.
 • Projekty: prezentace skupinové práce, 70 bodů.

Podmínky zápočtu

Zisk alespoň 50 bodů z aktivit během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt cvičení 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky A113 08:0009:5035 2BIA 2BIB 3BIT xx Hliněná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru