Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP

IPP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Z programovacích technik návrhové vzory. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů programovacích jazyků.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na užití a zpracování jednotlivých typů jazyků.
Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka. Užití vybraných návrhových vzorů.

Proč je předmět vyučován

Absolvent by měl porozumět principům, jak je program reprezentován za běhu, jaké kategorie programovacích jazyků jsou k dispozici, co od nich čekat. Hlubší porozumění zpracování a implementace objektového paradigmatu a návrhových vzorů je nutnou podmínkou a výstupní znalostí též.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.

Technické vybavení

volně dostupné

 • perl, php, python

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - I, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP I, VUT FIT, 2006
 • Křivka, Z., Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - II, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP II, VUT FIT, 2008
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - III, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP III, VUT FIT, 2006
 • Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
 • MacLennan, B.J.: Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation (3rd Edition). Oxford University Press, 1999
 • Lee, D.K.: Foundations of Programming Languages, Second Edition, Springer, 2017

Osnova přednášek

 1. Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 2. Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 3. Blokově strukturované jazyky
 4. Modulární jazyky
 5. Objektově orientované jazyky
 6. Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 7. Návrhové vzory
 8. Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 9. Funkcionální jazyky
 10. Logické programovací jazyky
 11. Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 12. Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 13. Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Osnova ostatní - projekty, práce

Jednoduchý program, či programy/skripty psané v zadaném jazyce spolu s odpovídající dokumentací.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech - 20 bodů.


 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (implementace jednoho či více programů, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, 2 opravné termíny. (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-03-25 E104 E105 E112 08:0008:45 IPP: Půlsemestrální zkouška - 8:00
Po přednáška 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13. výuky E104 E105 E112 08:0010:50294 2BIB 3BIT 20 - 29 xx Kolář
Po přednáška 2., 3., 5., 12. výuky E104 E105 E112 08:0010:50294 2BIB 3BIT 20 - 29 xx Křivka
Po zkouška 2024-03-25 E104 E105 E112 09:0009:45 IPP: Půlsemestrální zkouška - 9:00
Po zkouška 2024-05-13 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 09:0011:50 1. termín
Po zkouška 2024-03-25 E104 E105 E112 10:0010:45 IPP: Půlsemestrální zkouška - 10:00
Út zkouška 2024-05-28 D0206 D105 09:0011:50 2. termín
Út zkouška 2024-03-26 E104 E105 E112 10:0010:45 IPP: Půlsemestrální zkouška - 10:00 (út)
Út přednáška 1., 4., 6., 7., 8., 9., 10. výuky E104 E105 E112 10:0012:50294 2BIA 3BIT 10 - 19 xx Kolář
Út přednáška 2., 3., 5., 12., 13. výuky E104 E105 E112 10:0012:50294 2BIA 3BIT 10 - 19 xx Křivka
Út zkouška 2024-03-26 E104 E105 E112 11:0011:45 IPP: Půlsemestrální zkouška - 11:00 (út)
Čt zkouška 2024-06-06 D105 13:0015:50 3. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru