Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Návrh rozšiřitelný sítí, VLAN sítě (VTP, DTP), redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Aktuální informace

Vzhledem k menšímu počtu přihlášených studentů bude výuka v předmětu I2C organizována v LS 2023/24 jako jeden výukový blok v pondělí od 13:00 do 17:00 v laboratoři O203, který bude pokrývat přednášku i laboratorní cvičení.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

 • 26 bodů půlsemestrální test
 • 26 bodů průběžné testy
 • 48 bodů laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregací linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se konfigurovat směrování OSPF pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzu CCNA Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) verze 7.

Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Proč je předmět vyučován

Předmět je zaměřen na praktické dovednosti v konfiguraci počítačových sítí, konkrétně přepínačů a směrovačů. Hlavní důraz předmětu je na konfiguraci zařízení v laboratoři a zvládnutí operačního systému Cisco IOS. Předmět také připravuje na certifikační zkoušku CCNA Routing and Switching.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné ukončení kurzů CCNA ITN (Introduction to Networks) a CCNA SRWE (Switching, Routing, and Wireless Essentials) verze 7.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině. Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a Cisco NetAcad.
 • Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN  978-0-13-672935-8.
 • Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020. ISBN 978-0-13-663432-4.

Literatura referenční

 • Cisco Networking Academy: Switching, Routing, and Wireless Essentials Companion Guide (CCNAv7). Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-672935-8.
 • Cisco Networking Academy: Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7) Indianapolis: Cisco Press, 2020, ISBN 978-0-13-663432-4.

Osnova přednášek

 1. Hierarchický model. Konfigurace VLAN sítě pomocí protokolu VTP.
 2. Agregace linek pomocí EtherChannel. Redundance spojení v LAN sítích, HSRP.
 3. Použití a konfigurace protokolů STP a RTSP.
 4. Zabezpečení portů.
 5. Konfigurace směrování protokolem OSPFv2 a v3.
 6. Filtrování provozu pomocí ACL pro IPv4 a IPv6.
 7. Překlad adres NAT. Statický a dynamický NAT.
 8. Implementace WAN sítí. Sítě VPN. Tunelování GRE, IPSec, IPv6.
 9. Správa sítí. Protokoly CPD, NTP, SNMP a Syslog. Kvalita služeb.
 10. Správa zařízení. Návrh sítí.
 11. Síťová bezpečnost. Odstraňování chyb.
 12. Virtualizace v sítích. Automatizace sítí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Konfigurace sítí VLAN pomocí protokolu VTP. Přepínání VLAN na L3.
 2. Technologie EtherChannel.
 3. Redundantní spojení pomocí HSRP.
 4. Protokol STP.
 5. Zabezpečení portů.
 6. Směrování OSPF.
 7. Filtrování ACL.
 8. Statický a dynamický NAT.
 9. Vytváření tunelu GRE.
 10. Monitorování sítí. Konfigurace CDP, NTP, Syslog an SNMP.
 11. Zabezpečení síťového zařízení.
 12. Tunelování IPv6 over IPv4.
 13. Challenge lab.

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní cvičení (max. 48 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 1 (max. 26 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností 2 (max. 26 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

 

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-02-05 O203 12:0012:01 Laboratoře I2C
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6. výuky O203 13:0014:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Skokanová
Po přednáška 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky O203 13:0014:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek
Po laboratoř 1., 2., 3., 4., 5., 6. výuky O203 15:0016:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Skokanová
Po laboratoř 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky O203 15:0016:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Matoušek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru