Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

XPC-IPD FEKT XPC-IPD Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Inženýrská pedagogika a didaktika se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 52 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.
Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Zájem o předmět.

Literatura studijní

  • viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
  • Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
  • Průcha, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha, 2002
  • Petty, G.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996

Literatura referenční

  • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994

Osnova přednášek

1. Úvod do studia
2. Výukové cíle a učební úlohy
3. Učivo, jeho didaktická analýza
4. Strukturování učiva
5. Formy a metody výuky
6. Osobnost učitele
7. Student a měření výsledků jeho výuky
8. Formování osobnosti studenta
9. Projektování výuky
10. Realizace výuky
11. Hodnocení výuky.
12. Dějiny pedagogických systémů. 

Průběžná kontrola studia

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia.
Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St přednáška výuky T8/T 3.22 15:0018:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíčková
Čt zkouška 2024-05-02 T10/N 3.30 15:0017:00 IPD-závěrečná zkouška1
Čt zkouška 2024-05-09 T10/N 3.30 15:0017:00 IPD-závěrečná zkouška2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru