Funkce

Kolegium děkana FIT

studijní poradce

Rada bakalářského studijního programu

člen

Výzkumná skupina inteligentních systémů

Výzkumná skupina vysoce náročné výpočty

Ph.D. student
Nahoru