Ing.

Petr Veigend

studijní poradce

+420 54114 1183
studijni-poradce@fit.vut.cz
iveigend@fit.vut.cz
A221 Pracovna
110633/osobní číslo VUT

Funkce

Kolegium děkana FIT

studijní poradce

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada pro využití informačních technologií a vybavení na FIT VUT

člen

Výzkumná skupina inteligentních systémů

člen

Výzkumná skupina vysoce náročné výpočty

Ph.D. student
Nahoru