Ing.

Radek Kočí

Ph.D.

předseda

+420 54114 1171
senat@fit.vut.cz
koci@fit.vut.cz
A204 Kancelář
3191/osobní číslo VUT

Funkce

Akademický senát FIT

předseda

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu, předseda AS FIT

Komora akademických pracovníků AS FIT

člen

Rada pro využití informačních technologií a vybavení na FIT VUT

člen

Školitelé specialisté doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina inteligentních systémů

člen
Nahoru