prof. RNDr.

Alexandr Meduna

CSc.

zástupce vedoucího ústavu

+420 54114 1232
meduna@fit.vut.cz
C216 Kancelář
1784/osobní číslo VUT

Funkce

Výzkumná skupina formálních modelů

Hlavní výzkumník

Knihovní rada

předseda

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Ediční rada FIT

člen

Ediční rada VUT

člen

Knihovní rada VUT

člen

Oborová rada doktorských studijních programů FIT

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny
Nahoru