prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

vedoucí ústavu

+420 54114 1215
sekanina@fit.vut.cz
L322 Kancelář
2913/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Strojové učení zohledňující hardware: Od automatizovaného návrhu k inovativním a vysvětlitelným řešením, GAČR - Standardní projekty, GA24-10990S, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-12-31
  Detail

 • 2023

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8141, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  PGine: Py/Bioconda software package for calculation of polygenic risk score in plants, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-23-8274, 2023, ukončen, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

 • 2022

  AppNeCo: Aproximativní neurovýpočty, GAČR - Standardní projekty, GA22-02067S, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

 • 2021

  Automatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro strojového učení zohledňující výpočetní zdroje, GAČR - Standardní projekty, GA21-13001S, 2021-2023, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Odborné konzultace v oblasti GP, CGP, 2021, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2020

  Bio-inspired methods for resource aware computer system design, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), 2020-2024, řešení, zahájení: 2020-09-29, ukončení: 2024-09-28
  Detail

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA19-10137S, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18053, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2020-02-29
  Detail

 • 2017

  IotCloud - Inteligence pro systémy IoT, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH02010845, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FSI-J-17-4294, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2018-02-28
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, GAČR - Standardní projekty, GA16-17538S, 2016-2018, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů, GAČR - Standardní projekty, GA16-08565S, 2016-2018, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA14-04197S, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2012

  Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, FR2306/2012/Ab, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-12-1, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR298/2011/G1, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Podpora výuky bioinformatiky a biocomputingu, FRVŠ MŠMT, FR2112/2009/G1, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2012-08-31
  Detail

 • 2007

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, GAČR, GA102/06/0599, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Podpora výuky biologií inspirovaného hardwaru, FRVŠ MŠMT, FR825/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2005

  Evoluční nárh řadicích a mediánových sítí s využitím FPGA, FRVŠ MŠMT, FR3042/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

  Využití evolučních algoritmů pro implementace adaptivních obrazových filtrů v FPGA, FRVŠ MŠMT, FR2987/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Moderní metody syntézy číslicových systémů, GAČR, GA102/04/0737, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2003

  Metody návrhu aplikací založených na vyvíjejících se obvodech, GAČR, GP102/03/P004, 2003-2005, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2001

  Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu, GAČR, GA102/01/1531, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

Nahoru