Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

Vedoucí ústavu

+420 54114-1215
sekanina@fit.vut.cz
Kancelář L322

Funkce

Akademický senát FIT

předseda AS FIT

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Vědecká rada FIT

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Hlavní výzkumník
Nahoru