Prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

Vedoucí ústavu

+420 54114 1215
sekanina@fit.vut.cz
Kancelář L322

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Akademický senát FIT

předseda komory

Vědecká rada FIT

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Ediční rada

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Hlavní výzkumník
Nahoru