prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

vedoucí ústavu

+420 54114 1215
sekanina@fit.vut.cz
L322 Kancelář
2913/osobní číslo VUT

Funkce

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Hlavní výzkumník

Oborová rada doktorských studijních programů FIT

předseda

Komora akademických pracovníků AS FIT

předseda komory

Akademický senát FIT

místopředseda

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Ediční rada FIT

člen

Ekonomická komise AS FIT

člen

Etická komise VUT

člen

Kolegium děkana FIT

vedoucí ústavu

Průmyslová rada FIT

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Vědecká rada VUT

člen vědecké rady
Nahoru