Prof. Ing.

Lukáš Sekanina

Ph.D.

Vedoucí ústavu

+420 54114 1215
sekanina@fit.vut.cz
Kancelář L322

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • PhD. - informační technologie, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, 2002 (název: Component Approach to Evolvable Systems; ocenění: Cena Siemens 2003 za vynikající doktorskou disertační práci, Cena Siemens 2005 za vynikající vědeckou publikaci)
 • Ing. - informatika a výpočetní technika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoké učení technické v Brně, 1999

Profesionální kariéra

 • vedoucí Ústavu počítačových systémů FIT VUT v Brně (2/2016 - )
 • předseda AS FIT VUT v Brně (10/2013 - 10/2019)
 • vedoucí Výzkumného programu 8 Národního superpočítačového centra IT4Innovations (2011 - )
 • profesor - výpočetní technika a informatika, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, 2011
 • člen AS FIT VUT v Brně (2010 - )
 • hostující profesor (květen 2012) a spoluškolitel doktoranda (Ruben Salvador, 2010 - 2015) na Center of Industrial Electronics, Universidad Politécnica de Madrid
 • docent - výpočetní technika a informatika, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, 2006 - 2011 (Evolutionary Approach to the Implementation Problem)
 • zástupce vedoucího Ústavu počítačových systémů FIT VUT v Brně (2005 -  2016)
 • Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející, výzkum v NASA Jet Propulsion Lab evolvable hardware group, Caltech, Pasadena, CA, USA (září - prosinec 2004)
 • odborný asistent na FIT VUT v Brně (2002 - 2006)
 • visiting researcher at Department of Informatics, University of Oslo, Norway (říjen - listopad 2001)
 • visiting lecturer at Pennsylvania State University, The Behrend College, Erie, USA (leden - květen 2001)
 • výuka laboratoří a seminářů na FEI a FIT VUT v Brně (1998 - 2002)

Odborná orientace

 • teorie, implementace a aplikace výpočetních systémů s inspirací v biologii
 • evoluční algoritmy a evolvable hardware
 • aproximativní počítání a aproximativní obvody

Evolvable Hardware na FIT

Ocenění

Ocenění studenti, které jsem vedl

 • Vojtěch Mrázek - Česká hlava (cena Doctorandus za technické vědy, 2019)
 • Vojtěch Mrázek - Cena Josepha Fouriera za výzkum v oboru počítačových věd - 1. místo (2019)
 • Vojtěch Mrázek - Cena Antonína Svobody za nejlepší disertační práci (2018)
 • Zdeněk Vašíček - Cena Josepha Fouriera za výzkum v oboru počítačových věd - 1. místo (2011)
 • Michal Bidlo - Cena Siemens za disertační práci (2009)
 • Zdeněk Vašíček - Cena Josefa Hlávky za diplomovou práci (2006)

PhD studenti - obhájeno

 • Michal Bidlo (obhajoba 2009), Zbyšek Gajda (2011), Zdeněk Vašíček (2012), Martin Žádník (2013, spolu-školitel Dr. Kořenek), Ruben Salvador (UPM Madrid, 2015, spolu-školitel Dr. de la Torre), Pavol Korček (2016, spolu-školitel Doc. Fučík), Jiří Petrlík (2016), Radek Hrbáček (2017), Michaela Drahošová (2017), Miloš Minařík (2018), Vojtěch Mrázek (2018, spolu-školitel Doc. Vašíček), David Grochol (2019). 

Členství

 • Vědecká rada Fakulty informačních technologií VUT v Brně (2008 -)
 • Vědecká rada Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (2009 -)
 • Vědecká rada Masarykovy univerzity (2015 -)
 • Vědecká rada VUT v Brně (2018 - )
 • Oborová rada DSP FI MU (2018 - )
 • Oborová rada DSP Informatika FEI VŠB (2019 - )
 • IEEE (CIS, CEDA) - Senior Member

Člen redakční rady časopisu

Zvané přednášky, tutoriály

Člen řídicího výboru

 • Evolvable Systems: From Biology to Hardware (2013 -)
 • IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (2013 -)

Předsednictví na konferencích

 • DATE 2020: Design Automation and Test in Europe - topic chair (D10 - Approximate computing)
 • DDECS 2020: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (Novi Sad) - topic chair
 • EuroGP 2019: European Conference on Genetic Programming (Leipzig, DE) - program co-chair
 • EuroGP 2018: European Conference on Genetic Programming (Parma, IT) - program co-chair
 • DATE 2017: Special Session - Biologically-inspired techniques for smart, secure and low power SoCs (Lausanne, CH) - SS co-chair
 • EuroGP 2017: 20th European Conference on Genetic Programming (Amsterdam, NL) - publication chair
 • DTIS 2016: 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era  (Istanbul, TR) - program chair
 • IEEE DDECS 2014: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (Warsaw, PL) - general vice-chair
 • IEEE DDECS 2013: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (Karlovy Vary, CZ) - general chair
 • MEMICS 2011: Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (Lednice, CZ) - program co-chair 
 • ICES 2008: International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware (Praha, CZ) - program co-chair

Člen programového výboru

 • AICAS - IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems - 2019 (Taiwan), 2020 (Genoa)
 • AxC - Workshop on Approximate Computing - 2015 (Paderborn), 2016 (Pittsburgh), 2018 (Bremen), 2019 (Florence)
 • AHS - NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems - 2006 (Istanbul), 2007 (Edinburgh), 2008 (Noordwijk), 2009 (San Francisco), 2010 (Anaheim), 2011 (San Diego), 2012 (Nuremberg), 2013 (Torino), 2014 (Leicester), 2015 (Montreal), 2017 (Pasadena), 2018 (Edinburgh), 2019 (Colchester)
 • ARCS - Architecture of Computing Systems - 2013 (Prague)   
 • BLISS - ECSIS Symposium on Bio-inspired, Learning, and Intelligent Systems for Security - 2007 (Edinburgh), 2008 (Edinburgh), 2009 (Edinburgh) 
 • CEC - IEEE Congress on Evolutionary Computation - 2005 (Edinburgh, UK), 2006 (Vancouver, CA), 2007 (Singapore), 2009 (Trondheim), 2013 (Cancun), 2014 (Beijing), 2016 (Vancouver), 2018 (Rio de Janeiro), 2019 (Wellington)
 • CEC - Special Sessions - Evolutionary Design Automation 2003 (Canberra), Hardware Aspects of Bio-Inspired Architectures and Systems 2012 (Brisbane)  
 • CF - ACM International Conference on Computing Frontiers - Special session on  Dependability Issues in Emerging Technologies 2006 (Ischia, Italy)
 • DATE - Design, Automation and Test in Europe 2017 (Lausanne), 2018 (Dresden), 2019 (Florence), 2020 (Grenoble)
 • CODESOAR - Complexity through Development and Self-Organizing Representations - GECCO Workshop 2006 (Seattle, USA)
 • DDECS - IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems -  DDECS, www.ddecs.org, 2005-2011, 2012 (Tallinn), 2013 (Karlovy Vary), 2014 (Warsaw), 2015 (Belgrade), 2016 (Kosice), 2017 (Dresden), 2018 (Budapest), 2019 (Cluj-Napoca), 2020 (Novi Sad)
 • DSD - Special Session on Logic Synthesis Hot Anew at the Euromicro Conference on Digital System Design - 2009 (Patras)
 • ECTA - International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications, formerly ICEC - 2010 (Valencia), 2011 (Paris), 2012 (Barcelona)
 • ESM - European Modelling and Simulation Conference 2005 (Porto, Portugal), 2006 (Toulouse, France)
 • EST - International Conference on Emerging Security Technologies - 2010
 • EuroGP - European Conference on Genetic Programming 2005 (Lausanne), 2006 (Budapest), 2007 (Valencia), 2008 (Napoli), 2009 (Tubingen), 2010 (Istanbul), 2011 (Torino), 2012 (Malaga), 2013 (Vienna), 2014 (Granada), 2015 (Copenhagen), 2016 (Porto), 2017 (Amsterdam), 2018 (Parma), 2019 (Leipzig), 2020 (Seville)  
 • EvoHOT - European Workshop on Hardware Optimisation - 2004 (Coimbra, Portugal), 2005 (Lausanne, Switzerland), 2006 (Budapest, Hungary), 2007 (Valencia, Spain), 2008 (Napoli, Italy), 2012 (Malaga)
 • FPL - Field Programmable Logic and Applications - 2012 (Oslo), 2013 (Porto), 2014 (Munich), 2015 (London)
 • GECCO - Genetic and Evolutionary Computation Conference - 2007 (London), 2008 (Atlanta), 2009 (Montreal), 2014 (Vancouver), 2015 (Madrid), 2016 (Denver), 2017 (Berlin), 2018 (Kyoto), 2019 (Prague) 
 • ICAIS - International Conference on Adaptive and Intelligent Systems - 2009, 2011 (Klagenfurt)
 • ICES - International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware - 2003 (Trondheim, Norway), 2005 (Barcelona, Spain), 2007 (Wuhan, China), 2008 (Prague), 2010 (York,UK), 2013 (Singapore), 2014 (Orlando), 2015 (Cape Town), 2016 (Athens), 2018 (Bangalore)
 • ISDA - International Conference on Intelligent Systems Design and Applications - 2007 (Rio de Janeiro)
 • ISDS - ECSIS Symposium on Intelligent Systems for Defense and Security - 2006 (Iasi)
 • ISIS - International Seminar on Intelligent Systems - 2010 (Kosice)
 • MEMICS - Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science - 2009 (Znojmo), 2010 (Mikulov), 2011 (Lednice)  
 • MENDEL - International Conference on Soft Computing - 2012, 2013 (Brno)
 • ReConFig - International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs - 2009 - 2013 (Cancun, Mexico)
 • SMC - IEEE Int. Conference on Systems, Man and Cybernetics - 2013 (Manchester), 2016 (Budapest), 2017 (Banff), 2019 (Bari)
 • WAPCO - HiPEAC Workshop on Approximate Computing - 2016 (Prague), 2017 (Stockholm)
 • WEAH - IEEE Workshop on Evolvable and Adaptive Hardware - 2007 (Honolulu), 2009 (Nashville, TN, USA)

Člen organizačního výboru

 • ICES 2008: International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware (Praha)
 • ECBS 2004: 11th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems (Brno)
 • DDECS 2002: 5th IEEE International Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (Brno)
 • PAD 2003 - Počítačové architektury a diagnostika (Zvíkovské Podhradí) 

Reference/Citace

Patenty

 • Sekanina L., Vašíček Z. Nelineární obrazový filtr. Úřad průmyslového vlastnictví, patent, 304181, 2013 

Další

 • PAD 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 - seminář Počítačové architektury a diagnostika pro doktorandy
 • Program semináře UPSY 2003 - doposud

Knihy

[img] [img] [img] 

Editované sborníky

[img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img]

Nahoru