Detail předmětu

Digitální forenzní analýza (v angličtině)

DFAa Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na úlohu počítačové forenzní analýzy a metod používaných při vyšetřování počítačových trestných činů. Kurz vysvětluje potřebu použití spolehlivých metod vyšetřování a ilustruje proces lokalizace, zpracování a prezentace digitálních důkazů. Dále se uvádí podrobné vysvětlení jak efektivně řídit forenzní vyšetřování a prezentovat nalezené důkazy.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. laboratoře
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 30 bodů numerická cvičení
 • 15 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student se seznámí se základními pojmy a principy, které se používají v digitální forenzní analýze.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je pochopení principů počítačové forenzní analýzy a základních pojmů zde používaných. Předmět uvádí techniky potřebné pro provádění forenzní analýzy systémů a dat.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na možnou roli vyšetřovatele kybernetických útoků nebo forenzního analytika v rámci bezpečnostních týmů. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti operačních systémů, paměťových médií, sítí a schopnost tvorby jednoduchých programů.

Technické vybavení

Běžný hardware podporující virtualzaci. Volně dostupné softwarové nástroje.

Osnova přednášek

 1. Úvod do forenzního vyšetřování
 2. Forenzní získávání dat
 3. Praktická laboratoř: Forenzní získávání a analýza dat
 4. Počítačová forenzní analýza dat
 5. Praktická laboratoř: Analýza webového prohlížeče
 6. Síťová forenzní analýza
 7. Praktická laboratoř: Síťová forenzní analýza pomocí Wireshark
 8. Tunelování, VPN a skryté kanály
 9. Praktická laboratoř: Analýza skrytých kanálů
 10. Forenzní malware
 11. Praktická laboratoř: Forenzní analýza malwaru
 12. Password Recovery
 13. Hands-on Lab: Password Recovery

Osnova laboratorních cvičení

 1. Forenzní získávání a analýza dat
 2. Analýza webového prohlížeče
 3. Síťová forenzní analýza pomocí Wireshark
 4. Analýza skrytých kanálů
 5. Forenzní analýza malwaru
 6. Obnova hesla

Osnova ostatní - projekty, práce

Provedení vyšetřování vybraných případů. Řešení případů a vypracování zprávy.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení praktických cvičení v průběhu kurzu. Závěrečná zkouška na konci kurzu.

Metody vyučování

Kurz se skládá z přednášek a souvisejících praktických cvičení. Praktická cvičení začínají stručnou prezentací řešeného problému. Poté mají studenti čas vyřešit problém ve třídě. Za každou laboratoř se očekává, že studenti napíší zprávu a odevzdají ji. Napsání a odeslání zprávy je následným domácím úkolem každé laboratoře. Lhůta pro podání zprávy je jeden týden.

Kontrolovaná výuka

Kontrolované činnosti zahrnují projekt, praktické cvičení a závěrečnou zkoušku. Zameškané laboratoře lze nahradit pouze v případě, že existuje vážná překážka ve studiu.

Podmínky zápočtu

 • Vyžaduje se získání minimálně 20 bodů za aktivity během semestru.
 • K absolvování předmětu je třeba minimálně 20 bodů ze závěrečné zkoušky.

Způsob kontaktu s vyučujícím

V rámci prezenčních aktivit. Možnosti individuálních konzultací v konzultačních hodinách vyučujícího nebo v jinou dobu po domluvě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru