Detail předmětu

Informační systémy

IIS Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 4 kredity

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.

Aktuální informace

Přednášky jsou streamovány přes YouTube. Odkaz je na wiki stránkách předmětu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 bodů zkouška, 19 bodů půlsemestrální test, 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.

Proč je předmět vyučován

Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Předmět podává komplexní přehled jak o metodách analýzy a návrhu informačních systémů, tak i aktuálních technologiích používaných pro jejich implementaci.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly

Literatura studijní

 • Elektronické materiály k předmětu.

 • BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X.
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8.
 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. (in Czech).

Literatura referenční

 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3

 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.

 • LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.

Osnova přednášek

 1. Informace a informační systém - základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.
 2. Architektury informačních systémů - třívrstvá architektura, alternativy
 3. HTML a PHP - rozhraní webových aplikací
 4. Databázová vrstva (v PHP)
 5. Serverové aplikační frameworky
 6. Datové modelování
 7. Půlsemestrální zkouška
 8. Serializace, JSON a XML
 9. Webová aplikační rozhraní - REST a alternativy
 10. Další XML technologie - DOM, XPath, XSLT, využití k vizualizaci
 11. Klientský JavaScript
 12. Business vrstva, procesy, transakce
 13. Prezentace dat, použitelnost (dashboardy)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2022-01-10 D0206 D105 E104 E105 E112 G202 09:0010:50 3BIT řádná
Pozkouška2022-01-24 D105 09:0010:50 3BIT 1. oprava
Pozkouška2022-01-31 E105 09:0010:50 3BIT 2. oprava
Čtpřednáškavýuky D0206 D105 13:0014:50 3BIT 10 - 19

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru