Detail předmětu

Rétorika

RET Ak. rok 2021/2022 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky.

Proč je předmět vyučován

Kultura řeči a komunikace rozhoduje mnohdy i o tom, jak úspěšně využije člověk své odborné vědomosti. Student VUT má právo požadovat možnost vzdělání i v této oblasti, které může pozitivně ovlivnit celý jeho život.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Altrichterová, B., Nastuneaková, M.: Rétorika pro každého. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997.

Osnova přednášek

 1. Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
 2. Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
 3. Klasická stavba řeči
 4. Zhodnocení psychologických a společenských okolností
 5. Řeč těla a gest
 6. Umění přesvědčovat
 7. Eristická dialektika a její triky
 8. Ethos mluveného projevu
 9. Empatie a schopnost naslouchat

Kontrolovaná výuka

Přítomnost na přednáškách.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov (odhadem asi 2 strany textu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru