Detail předmětu

Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)

TAMa Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Specifika mobilních zařízení: hardwarová, softwarová omezení, specifika uživatelských rozhraní; přehled a charakteristiky existujících mobilních platforem. Vývoj pro Android: přehled platformy, historie, verze, základní principy vývoje, moderní přístupy. Návrh uživatelských rozhraní pro mobilní přístroje: specifika, postup návrhu, návrhové jazyky, testování, zjišťování informací od uživatelů a testerů. Architektury mobilních aplikací: komunikace v síti, klient-server, synchronizace informací, distribuce výkonu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 30 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 70 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student se seznámí s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací.
 • Student získá přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání.
 • Naučí se základy tvorby aplikací v systémech Android / iOS.
 • Naučí se specifika návrhu mobilních aplikací - co tvoří úspěšnou a užitečnou mobilní aplikaci, čím jsou mobilní aplikace specifické, které jevy při návrhu jsou ne/intuitivní.
 • Naučí se principům návrhu uživatelských rozhraní - se zaměřením na mobilní aplikace.
 • Student se zaměří na jednu z platforem a v rámci týmu vytvoří aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; vytvoří projektovou dokumentaci a projekt obhájí.


 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině k velice aktuálním technologiím
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu
 • Student bude veden ke kreativnímu a inovativnímu návrhu projektu
 • Student bude veden ke kritické analýze a komentování existujících řešení

Cíle předmětu

Seznámit se s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací, získat přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání. Naučit se procesu tvroby mobilní aplikace od návrhu, přes grafický design, testování prvků UX, implementace, testování, zveřejnění a další údržbu. Zaměřit studenta na jednu z platforem a v rámci týmu vytvořit aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; procvičit tvorbu projektové dokumentace a obhajobu projektu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základní znalost tvorby uživatelských rozhraní (předmět ITU).
 • Znalost základů počítačové grafiky a 3D vykreslování s hardwarovou akcelerací (předmět PGR).
 • Znalost objektově orientovaného návrhu aplikací (+ jeden z jazyků C++, C#, Java)
 • Znalost základů operačních systémů (v rozsahu bakalářského studia FIT)

Literatura studijní

 • Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano: Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), Big Nerd Ranch Guides; 3 edition (February 9, 2017), ISBN: 978-0134706054
 • Christian Keur, Aaron Hillegass: iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide (6th Edition) (Big Nerd Ranch Guides), Big Nerd Ranch Guides; 6 edition (January 6, 2017), ISBN: 978-0134682334
 • Steve Krug: Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition), New Riders; 3 edition (January 3, 2014), ISBN: 978-0321965516
 • Jeffrey Rubin, Dana Chisnell: Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests, 2nd Edition, Wiley; 2 edition (May 12, 2008), ISBN: 978-0470185483
 • Don Norman: The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition, Basic Books; Revised, Expanded edition (November 5, 2013), ISBN: 978-0465050659

Osnova přednášek

This list might not be up to date. Fresh information is always at the private course pages.


 1. Úvod do předmětu a problematiky, organizace předmětu.
 2. Projektový workshop
 3. Vývoj pro Android I
 4. Vývoj pro Android II
 5. Projektový workshop
 6. Návrh mobilních aplikací
 7. Návrhové jazyky pro MT: Material Design a další
 8. Pervasive Computing: Designing Services for the Future
 9. Projektový workshop
 10. Unix na MT - Nokia, BlackBerry (QNX), Tizen, ...
 11. Zkušenosti z praktických projektů
 12. Zkušenosti z praktických projektů
 13. Příprava na zkoušku, závěrečné informace

Osnova ostatní - projekty, práce

Skupinové projekty (cca 4 studenti na projekt) s tvorbou dokumentace a obhajobou, výsledkem projektů budou aplikace funkční na mobilním zařízení zvolené platformy.

Průběžná kontrola studia

 • Hodnocený projekt s obhajobou - 70 bodů
 • Půlsemestrální test / essay - 30 bodů


Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru