Detail předmětu

Vizualizace a CAD (v angličtině)

VIZa Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Specifikace základních principů a funkcí těchto systémů pro: práci ve 2D, práci ve 3D, zajištění přesnosti, modelování 3D scén, přípravu scén a jejich vizualizaci. Metody vizualizace scén. Metody výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazba na vizualizaci. Reprezentace dat pro CAD systémy a vizualizaci. Specifikace uživatelských rozhraní pro CAD systémy. Specifikace základních principů programování v CAD systémech.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 40 bodů půlsemestrální test (12 bodů písemná část, 28 bodů testová část)
 • 60 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:

 • Studenti porozumí základním principům počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design)
 • Seznámí se s prací ve 2D CAD systému
 • Seznámí se s prací ve 3D CAD systému
 • Naučí se modelovat 3D scény
 • Naučí se připravit 3D scénu pro vizualizaci
 • Seznámí se s metodami vizualizce scén
 • Seznámí se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci
 • Naučí se základům programování v CAD systémech

Cíle předmětu

Základní charakteristika podle ECTS:
Získat přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Seznámit se základními principy a funkcemi těchto systémů, především: práce ve 2D; práce ve 3D; zajištění přesnosti; modelování 3D scén; příprava scén pro vizualizaci; vizualizace scén. Seznámit se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci. Naučit se základní principy programování v CAD systémech.

Proč je předmět vyučován

Využití vizualizace pro komunikaci abstraktních nebo konkrétních nápadů se stalo všudepřítomným jevem. Uživatelé napříč různými disciplínami používají počítačové techniky k modelování komplexních návrhů, případně vizualizaci událostí a vědeckých dat. Počítačová podpora navrhování (CAD) je v důsledku rozsáhlého využití v automobilním, leteckém, architektonickém a zdravotnickém průmyslu ekonomicky důležitým prvkem pro podporu výzkumu v počítačové grafice (software a hardware). CAD je take hojně využíván ve filmech a počítačových animacích.

Literatura studijní

 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 612 s., 2005, ISBN 80-251-0454-0

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky vizualizace a CAD
 2. Základní principy a funkce CAD systémů
 3. Reprezentace dat v CAD systémech
 4. Typy a aplikace CAD systémů
 5. Sdílení dat v CAD systémech
 6. Uživatelská rozhraní CAD systémů
 7. Programování v CAD systémech
 8. Vazba mezi vizualizací a CAD
 9. Specifika scény pro vizualizaci
 10. Reprezentace scény pro vizualizaci
 11. Klasické metody vizualizace
 12. Metody "renderingu" pro vizualizaci
 13. Budoucí vývoj CAD a vizualizačních systémů

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do cvičení, seznámení s používaným CAD systémem
 2. Základy práce ve 2D
 3. Základy práce ve 3D
 4. Vytváření scény ve 3D
 5. Příprava scény pro vizualizaci
 6. Vizualiace scény

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávané projekty v návaznosti na cvičení.

Průběžná kontrola studia

 • Bodové hodnocení půl-semestrálního testu: max. 40 bodů.
 • Bodové hodnocení vypracovaného projektu: max 60 bodů.

Podmínky zápočtu

 • Aktivní účast na cvičeních.
 • Účast na půlsemestrální zkoušce a zisk minimálně 15b.
 • Vypracování, včasné odevzdání a úspěšná obhajoba individuálního projektu. Zisk min. 35b.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru