Detail předmětu

Robotika (v angličtině)

ROBa Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Prvky a struktura stacionárních průmyslových robotů. Kinematika. Plánování dráhy. Prvky a struktura mobilních robotů. Senzorické systémy. Lokalizace a zpracování dat. Mapy prostředí. Simultánní lokalizace a mapování. Plánování trajektorie.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 12 hod. laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 19 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů laboratoře
 • 14 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o současném stavu a trendech v robotice. Získají praktické znalosti z konstrukce, programového vybavení a použití robotů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se současným stavem a vývojem v oblasti robotiky. Naučit studenty základní teorii řízení robotů. Seznámit studenty s vlastnostmi mobilních robotických systémů a připravit je na obsluhu, údržbu a tvorbu takových systémů.

Proč je předmět vyučován

Robotika zažívá velký rozmach díky příchodu různých autonomních systémů, ať už pro řízení vozidel nebo ve velkovýrobě. Přehled o řešení různých úloh a znalosti základů robotiky umožňují další uplatnění v odvětvích, kde se roboty používají.

Literatura studijní

 • George A. Bekey: Autonomous Robots: From Biological Inspiration to Implementation and Control, 2005, Bradford Book, ISBN-13 978-0262025782
 • Ronald C. Arkin: Behavior-Based Robotics, Bradford Books, 1998, ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0262529204

 • John M. Holland: Designing Autonomous Mobile Robots: Inside the Mind of an Intelligent Machine, 2003, Newnes,  ISBN-13 ‏ 978-0750676830 
 • Alex Ellery: Planetary Rovers: Robotic Exploration of the Solar System, Springer, 2016, ISBN-13 ‏978-3642032585

 • Gary Bradsky and Adrian Kaehler: LearningOpenCV, O'Reilly, 2008, ISBN 978-0-596-51613-0

 • Grewal, Andrews and Bartone: Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration, Wiley, 2013, ISBN-13 ‎ 978-1118447000

 • Kaplan and Hegarty: Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications, Artech House, 2017, ISBN-13 ‎ 978-1630810580

 • Hassan K. Khalil: Nonlinear Systems, Pearson, ISBN-13 ‎ 978-0130673893

 • Dorf and Bishop: Modern Control Systems, Pearson Hall, 2011, ISBN-13 ‎ 978-0136024583

 • Ogata: Modern Control Engineering, Pearson, 2009, ISBN-13 ‎ 978-0136156734

 • Franklin, Powel and Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson, ISBN13 978-0-13-349659-8

 • Beard and McLain: Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton, 2021, ISBN-13 ‎ 978-0691149219

 • Sayed: Fundamentals of Adaptive Filtering, Wiley, 2003, ISBN-13 ‏978-0471461265

 • Russel and Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson, 2009, ISBN-13 ‏978-0136042594

Literatura referenční

 • Šolc, F.: Robotické systémy, VUT v Brně, 1990 

Osnova přednášek

 1. Historie, vývoj, trendy vývoje robotů. Základní pojmy z oblasti robotiky. Oblasti použití robotů. Robotické soutěže.
 2. Kinematika a statika. Přímá a inverzní úloha kinematiky.
 3. Plánování dráhy v kartézských a kloubových souřadnicích. Dynamika pohybu stacionárních robotů.
 4. Efektory, senzory a napájení robotů. Využití kamer, laserových dálkoměrů, sonarů.
 5. Půlsemestrální test.
 6. Základní vlastnosti mobilních robotů. Dělení podle typů podvozků. Model a řízení kolových mobilních robotů.
 7. Robotický middleware. Robotický operační systém (ROS), filozofie ROSu, uzly a komunikace mezi nimi. Simulační nástroje.
 8. Mapy okolí - konfigurační prostor a 3D modely.
 9. Pravděpodobnost v robotice. Základní pojmy. Bayesův, Kalmanův a částicový filtr. Tvorba modelu pohybu robota a modelu měření.
 10. Metody pro globální a lokální lokalizaci. Lokalizace pomocí GPS, metoda Monte Carlo.
 11. Tvorba mapy okolí robota. Přehled algoritmů pro simultánní lokalizaci a mapování (SLAM). Ukázky použití.
 12. Plánování trajektorie ve známém a neznámém prostředí. Bug algoritmy, potenciálová pole, grafy viditelnosti a pravděpodobnostní metody.
 13. Základy řízení a regulace.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základy práce s Arduinem
 2. Práce se senzory
 3. Řízení motorů
 4. Základy práce v ROSu, čtení dat ze senzorů
 5. Pokročilejší práce v ROSu
 6. Závěrečný úkol

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt realizovaný na robotu na FIT.

Průběžná kontrola studia

 1. Bodované laboratoře.
 2. Půlsemestrální písemný test.
 3. Hodnocený projekt.

Kontrolovaná výuka

V předmětu jsou povinné projekty a laboratoře, které na projekty navazují.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru