Detail předmětu

Filozofie a kultura

FIK ICV FIK Ak. rok 2022/2023 letní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět přináší posluchačům vhled do základních forem náboženského a filosofického pohledu na svět. Umožňuje pochopit dynamickou skutečnost evropské kultury, a to i ve srovnání s jinými kulturními oblastmi, zejména s kulturami východními. Předmět může být pomocí při hledání vlastního obrazu světa, vlastního světového názoru.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti povedou k rozšíření všeobecného vzdělání, napomohou kultivaci myšlení, výchově k toleranci a budou pomocí při vytváření vlastního vědomého a harmonického obrazu světa.

Cíle předmětu

Seznámit studenty kromě hlavních kulturních a filosofických proudů minulosti a současnosti i s některými slepými a bludnými rameny charakterizujícími proces hledání a vývoje.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou vyžadovány.

Osnova seminářů

Problém vytváření vlastního osobního obrazu světa
Specifika humanitních věd ve srovnání s přírodními a technickými
Vztah náboženství a racionality v počátcích lidských dějin
Vznik a povaha základních světových náboženství
Původ a povaha filosofického pohledu na svět
Přehled řecké filosofie v jejích jednotlivých stadiích
Vznik a počátky evropské kultury, vzniklé syntézou základních prvků
Středověká kultura
Renesance a reformace v náboženství, filosofii a umění
Geneze vztahů mezi teologickými a racionalistickými přístupy
Klasická německá filosofie a její vyústění
Filosofické a náboženské směry 20. století a současnosti
Postmoderní situace

Průběžná kontrola studia

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.

Metody vyučování

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Kontrolovaná výuka

Výuka není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru