Detail předmětu

Právní minimum

PRM ICV PRM Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Osnova přednášek

1. Původ, smysl a význam práva. Povaha norem, regulujících chod lidské společnosti. Právo a ethos
2. Nástin vývoje práva, právní kultury.
3. Občanské právo - hlavní zásady, subjekty a dělení.
4. Vlastnické právo
5. Závazkové (smluvní) právo
6. Pracovní právo
7. Obchodní a živnostenské právo
8. Občanský soudní proces
9. Finanční právo
10. Trestní právo hmotné
11.Trestní právo procesní
12. Ústavní právo

Průběžná kontrola studia

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Metody vyučování

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Kontrolovaná výuka

Výuka není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru