Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Architektura počítačových sítí, modely ISO OSI a TCP/IP. Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací v DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpečení sítí. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí.

Předmět má 5 kreditů, což podle definice ECTS představuje cca 125-150 hodin studia:

 • 26 hodin přednášek
 • 10 hodin laboratorních cvičení
 • 52 hodin práce na projektu
 • 37-64 hodin průběžného studia a přípravy na závěrečnou zkoušku

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 10 hod. laboratoře
 • 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (60 bodů písemná část, 60 bodů ústní část)
 • 20 bodů laboratoře
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové aplikace a praktická výuka v laboratoři, kde se studenti naučí konfigurovat a spravovat základní síťové služby.

Student umí připojit počítač k sítí, nastavit základní síťové služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Rozumí principům počítačové komunikace a síťových služeb. Zná a umí používat prostředky pro správu sítí. Dokáže vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítače. Je schopen naprogramovat funkční aplikaci pro přenos dat po síti.

Proč je předmět vyučován

Předmět představí studentům bakalářského oboru IT základní principy síťové komunikace, architekturu běžných internetových služeb, nástroje pro implementaci síťových aplikací a techniky pro  monitorování a analýzu síťového provozu. 

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix a Windows včetně používání příkazové řádky v Unixu, editace souborů, spouštění aplikací a sledování běžících procesů.
 • Programování v jazyce C. Překlad zdrojových kódu pomocí Makefile v Unixu. Psaní dokumentace k vytvořené aplikaci.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, manuály, RFC dokumenty).
 • Schopnost převodu čísel mezi dvojkovou, desítkovou a šestnáctkovou číselnou soustavou.
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování IPv4 a IPv6 - typy adres, všesměrové a skupinové adresování, výpočet síťové masky.
 • Směrování na IP.

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Multicast. Zpracování dat na linkové vrstvě.
 4. Zabezpečení počítačové komunikace.
 5. Systém DNS.
 6. Poštovní a adresářové služby.
 7. Videokonference a streaming multimédií.
 8. Hlasové služby.
 9. Prostředky pro správu sítí.
 10. Synchronizace času. Logování událostí.
 11. Monitorování toků NetFlow.
 12. Zajištění kvality služeb.
 13. Shrnutí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základní konfigurace síťových zařízení. Analýza síťového provozu.
 2. Zabezpečený přenos dat.
 3. Konfigurace a použití DNS.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů). Podmínky zápočtu: udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena 0 body.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formu ústní. Forma je uvedena u daného termínu.
 • Laboratorní výuka se nenahrazuje. V případě dlouhodobé překážky ve studiu z důvodu nemoci je možné požádat o náhradní práci. Omezení musí být zadáno od IS VUT prostřednictvím studijního oddělení.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2023-12-18 C304 C311 08:0017:00 předtermín zkoušky ISA
Po zkouška 2024-01-29 C304 C311 08:0016:00 2. opravný termín
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Hranický Skupina č. 1
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Hranický Skupina č. 11
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Hranický Skupina č. 2
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Hranický Skupina č. 12
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č. 3
Po laboratoř 4., 6., 8., 10. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č. 13
Po laboratoř 2023-12-04 O205 12:0013:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 13
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 14:0015:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č. 4
Po laboratoř 4., 6., 8., 10. výuky O205 14:0015:5020 3BIT xx Zavřel Skupina č. 14
Po laboratoř 2023-12-04 O205 14:0015:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 14
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 16:0017:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 5
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 16:0017:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 15
Po laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 18:0019:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 6
Po laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 18:0019:5020 3BIT xx Grégr Skupina č. 16
Út zkouška 2024-01-30 C304 C311 08:0016:00 2. opravný termín
Út laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Horák Skupina č. 7
Út laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Horák Skupina č. 17
Út laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Horák Skupina č. 8
Út laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Horák Skupina č. 18
Út laboratoř 3., 5., 7. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č. 25
Út laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č. 26
Út laboratoř 9., 11. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Koutenský Skupina č. 25
St laboratoř 3., 5., 9. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Koutenský Skupina č. 9
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Koutenský Skupina č. 19
St laboratoř 7., 11. výuky O205 08:0009:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č. 9
St zkouška 2024-01-31 C311 09:0010:30 Náhradní termín
St laboratoř 3., 5., 9. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Koutenský Skupina č. 10
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Koutenský Skupina č. 20
St laboratoř 7., 11. výuky O205 10:0011:5020 3BIT xx Matoušek Skupina č. 10
St laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Setinský Skupina č. 21
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 12:0013:5020 3BIT xx Setinský Skupina č. 22
St laboratoř 3., 5., 7., 9., 11. výuky O205 14:0015:5020 3BIT xx Setinský Skupina č. 23
St laboratoř 4., 6., 8., 10., 12. výuky O205 14:0015:5020 3BIT xx Setinský Skupina č. 24
Čt zkouška 2024-01-25 C304 C311 08:0016:00 2. opravný termín
Čt zkouška 2024-01-18 D105 E104 E105 E112 10:0011:50 1. opravný termín
zkouška 2024-01-05 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 08:0009:50 řádný termín
zkouška 2024-01-26 C304 C311 08:0016:00 2. opravný termín
přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13. výuky D0206 D105 08:0009:50470 3BIT 10 - 19 xx Matoušek
přednáška 11., 12. výuky D0206 D105 08:0009:50470 3BIT 10 - 19 xx Grégr

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru