Detail předmětu

Signály a systémy

ISS Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 6 kreditů

Spojité a diskrétní signály, diskrétní a spojité systémy. Konvoluce. Spektrální analýza spojitých signálů - Fourierova řada (FŘ), Fourierova transformace (FT). Systémy se spojitým časem. Vzorkování a rekonstrukce. Diskrétní signály a jejich frekvenční analýza - Diskrétní Fourierova řada (DFŘ), Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Diskrétní systémy. Dvourozměrné (2D) signály a systémy. Náhodné signály.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 12 hod. cvičení
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 19 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů numerická cvičení
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit se s teorií signálů a lineárních systémů se spojitým a s diskrétním časem, a s teorií náhodných signálů. Předmět klade důraz na spektrální analýzu a lineární filtraci jako dva základní bloky moderních systémů pro komunikaci a pro strojové učení. 
Studenti si osvojí základní teoretické znalosti v oblasti popisu a analýzy spojitých a diskrétních signálů a lineárních systémů. Získají rovněž praktické dovednosti při analýze a filtraci signálů v prostředí MATLAB/Octave. Studenti si prohloubí znalosti matematiky a statistiky a aplikují je na reálné problémy zpracování signálů. 

Proč je předmět vyučován

Asi každý už někdy volal z mobilu. Asi každý už někdy vyfotil obrázek a uložil ho do JPG souboru. Za oběma aplikacemi se skrývají algoritmy číslicového zpracování signálů - filtrování (v případě mobilního kodeku je to třeba filtr, jehož charakteristika se mění podle Vašeho hlasu každých 20 milisekund) a spektrální analýza (v případě JPG srovnávání čtverečků o rozměrech 8x8 pixelů s různě rychlými kosinusovkami). Oba příklady jsou ale jen maličkou částí obrovské množiny aplikací zpracování signálu a dat, které jsou všude kolem nás od řízení ABS v autě až po komunikaci se satelity. Zpracování signálů je navíc důležitým komponentem strojového učení (někdy nazývaného "umělá inteligence"), které v současnosti zasahuje téměř do všech oblastí hospodářství a běžného života. ISS Vás nenaučí vše, ale dá Vám pevné matematické základy a intuici, na kterých můžete dále stavět.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti matematiky a statistiky.

Technické vybavení

komerční

 • Matlab

 • volně dostupné
  • Octave

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Úvod ke kursu, matematické základy
 2. Úvod do projekcí a odvození diskrétní Fourierovy transformace (DFT)
 3. Praktické použití a vlastnosti DFT
 4. Úvod do číslicové filtrace, diferenční rovnice, implementace filtrů, konvoluce
 5. Frekvencni charakteristika a stabilita číslicového filtru. Využití filtrace.
 6. Náhodne signály - úvod.
 7. Nahodne signaly II - korelace, spektra, bílý šum.
 8. Zpracování 2D signálů - obrázků.
 9. Analogový svět - signál se spojitým časem, Fourierova transformace, odhad pomocí DFT. Vzorkování a kvantování.
 10. Periodicita signálů s diskrétním a spojitým časem - definice, Fourierova řada, Diskrétní Fourierova řada.
 11. Základy systémů - vlastnosti, impulsní odezva.
 12. Systémy se spojitým časem. - schéma, diferenciální rovnice, frekvenční charakteristika, stabilita.
 13. Závěr - souhrn frekvenčních transformací a filtrace.

Osnova numerických cvičení

 1. Komplexní čísla, kosinusovky a komplexní exponenciály a operace s nimi
 2. Základy, filtrování, frekvenční analýza
 3. Signály se spojitým časem: Energie, výkon, Fourierova řada, Fourierova transformace
 4. Systémy se spojitým časem a vzorkování
 5. Operace s diskrétními signály, konvoluce, DTFT, DFT
 6. Číslicová filtrace a náhodné signály

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt je zaměřen na praktické procvičování signálů a systémů v Matlabu/Octave. Jeho studijní etapa obsahuje řešené příklady na témata: 

 1. Základy práce s Matlabem
 2. Projekce do bází a Fourierova řada
 3. Práce se zvukem, filtrace a spektrální analýza
 4. Zpracování obrazu
 5. Náhodné signály
 6. Vzorkování a kvantování

Následuje vlastní projekt s individuálně zadanými signály, viz http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/#proj

Průběžná kontrola studia

 • testy v numerických cvičeních, 6 po 2 bodech, celkem 12b.
 • půlsemestrální zkouška, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, 19b.
 • odevzdání projektu - 18b.
 • závěrečná zkouška - 51b, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, k disposici bude seznam základních rovnic. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 17 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

 


 • Účast v numerických cvičeních není kontrolovaná, ale píší se na nich testy po 2 bodech.   
 • Skupiny v numerických cvičeních jsou organizovány na základě zapisování do rozvrhových oken.
 • Nahrazení zameškaného cvičení (a získání bodů) je možné (1) účastí na cvičení a testu s jinou skupinou (2) vypracováním všech příkladů z daného cvičení a jejich předvedením vyučujícímu, (3) přezkoušením po individuální domluvě s vyučujícím nebo garantem kursu. Možnosti (2) a (3) připadají v úvahu nejvýše 14 dní po zameškaném cvičení, nikoliv zpětně na konci kursu. 

 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-02-19 L116 10:0012:00 3. op specialni
Po zkouška 2024-01-15 A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M104 M105 S206 15:0017:50 řádná
Po cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Brukner
Po cvičení lichý N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Brukner
Út cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N203 12:0013:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
Út cvičení lichý N203 12:0013:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
Út cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N203 14:0015:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
Út cvičení lichý N203 14:0015:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
Út cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Brukner
Út cvičení lichý N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Brukner
St přednáška výuky D0206 D105 08:0010:50900 2BIB 3BIT 20 - 29 xx Černocký
St zkouška 2024-01-31 D0206 D0207 D105 15:0017:50 2. op termín
St cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Polok
St cvičení lichý N204 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Polok
St cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Polok
St cvičení lichý N204 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Polok
Čt zkouška 2024-01-25 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 13:0015:50 1. opravny termín
Čt cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 14:0015:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Han In English
Čt cvičení 4., 6., 8., 10., 12. výuky N204 14:0015:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Han In English
Čt cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky M104 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlus
Čt cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N204 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Han In English
Čt cvičení 4., 6., 8., 10., 12. výuky N204 16:0017:5021 2BIA 2BIB 3BIT xx Han In English
Čt cvičení lichý M104 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlus
Čt cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky M104 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlus
Čt cvičení 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky N203 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Rohdin In English
Čt cvičení 4., 6., 8., 10., 12. výuky M104 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlus
Čt cvičení lichý N203 18:0019:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Rohdin In English
Čt zkouška 2023-11-02 D0206 D105 20:0021:30 pulsemestralka ISS termin 1
přednáška 2023-10-06 E112 07:0008:50154 1BIA 1BIB 3BIT xx Černocký nahrada prednasky 29.9.
přednáška 2023-10-13 E112 07:0008:50154 1BIA 1BIB 3BIT xx nahradni prednaska
přednáška 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky E112 09:0011:50900 2BIA 3BIT 10 - 19 xx Černocký
cvičení 3., 5., 7., 11., 13. výuky N204 10:0011:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
cvičení lichý N204 10:0011:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
cvičení 3., 5., 7., 11., 13. výuky N204 12:0013:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
cvičení lichý N204 12:0013:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Grézl
cvičení 3., 5., 7., 11., 13. výuky D0206 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Peng in English
cvičení 3., 5., 7., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Mošner
cvičení lichý D0206 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Peng in English
cvičení lichý N103 16:0017:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Mošner
zkouška 2023-11-03 D105 18:0019:30 pulsemestralka ISS termin 2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru