Detail předmětu

Testování a dynamická analýza

ITS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Specifikace testů. Kritéria pokrytí zdrojových kódů (EC, NC, EPC, PPC). Kritéria pokrytí logických výrazů (PC, CC, MCDC). Rozklad vstupní domény. Kritéria pokrytí vstupní domény. Black-box analýza. Sledování práce se sdílenými prostředky. Testování vícevláknových aplikací. Testování síťových aplikací. Testování GUI. Výkonnostní testování. Řízení testování.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Získat přehled o etapě verifikace softwarových systémů, pozornost se věnuje problematice dynamické analýzy programového vybavení. Získat praktické dovednosti s testováním software na úrovni potřebné pro osobu zodpovědnou za kvalitu produktu (QA testera). Zvládnutí tvorby automatizovaných testů různých aspektů verifikovaných programů. Získat přehled plánování a řízení testování.
Student zná základní techniky testování software. Je schopen vytvářet efektivní testovací sady softwarových produktů. Umí analyzovat zdrojové kódy, zná typická slabá místa programu citlivá na výskyt chyb. Umí analyzovat chování software s konečným či nekonečným během bez znalosti jeho zdrojových kódů. Student umí testovat a/nebo analyzovat komunikaci programů, výkon programu, využití sdílených prostředků, práci s datovými úložištěmi a funkci grafického uživatelského rozhraní. Student umí systematickým způsobem hledat chyby v programech. Student zná základy plánování a řízení testování. Student se seznámí s odbornými termíny předmětu v anglickém jazyce. Student se formou projektu naučí analyzovat software za účelem zvýšení jeho kvality. Získá dovednost tvorby testovacích sad a hledání chyb v programech.

Proč je předmět vyučován

Ověřování kvality softwaru je nedílnou součástí každého vývojového cyklu každého softwaru. Testování softwaru je v popředí při ověřování kvality. V době zvyšující se složitosti návrhů systémů se zvyšují i požadavky na automatizaci každé vývojové fáze včetně ověřování kvality. Studenti se v předmětu seznámí s problematikou systematického testování softwaru a naučí se základním přístupy k jeho automatizaci. Absolventi předmětu mají předpoklady pro pozici testera softwaru.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

formální jazyky a překladače, algoritmy, operační systémy

Technické vybavení

volně dostupné

 • gcc, gcov, cppunit, gdb, ltrace, strace

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2008, 322 s. ISBN 978-0-511-39330-3.

Osnova přednášek

 1. Role testování a dynamické analýzy ve vývoji počítačových systémů. Vysvětlení pojmů. Modely testování. Požadavky na testy, specifikace testů a plán testování. Testy řízený vývoj.
 2. Metoda testování se znalostí zdrojových kódů. Kritéria pokrytí zdrojových kódů. Graf řízení toku. Kritéria pokrytí grafu. Kritéria datových toků.
 3. Vztah pokrytí grafu a zdrojových kódů. Vztah pokrytí datových toků a zdrojových kódů.
 4. Kritéria pokrytí logických výrazů.
 5. Vstupní doména a její modely. Kritéria pokrytí vstupní domény.
 6. Testování založené na syntaxi.
 7. Tvorba testů ze specifikace požadavků systému. Testování podle V-modelu.
 8. Kombinace testů. Lokalizace chyb z výsledků testování. Reportování chyb.
 9. Dynamická analýza programů bez znalosti zdrojových kódů. Analýza na základě sledování knihovních a systémových volání. Získávání grafu toku dat a řízení. Omezení sekvence událostí.
 10. Virtualizované prostředí pro dynamickou analýzu. Analýza využití sdílených prostředků. Kritéria pokrytí založená na využití sdílených prostředků.
 11. Testování vícevláknových aplikací.
 12. Testování síťových aplikací. Testování grafického uživatelského rozhraní a jeho automatizace. Testování nefunkcionálních vlastností systémů.
 13. Výkonnostní testování. Plánování a management testování. Náhled do základů statické analýzy.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh testovací sady odpovídající zadanému testovacímu kritériu pro vybraný software.
 2. Implementace automatizované testovací sady.

Průběžná kontrola studia

Za 2 projekty mohou studující získat až 40 bodů a za závěrečnou zkoušku až 60 bodů.
Vypracování a obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student získat v součtu nejméně 17 bodů ze všech projektů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St zkouška 2024-05-22 D105 13:0014:30 1. termín
St zkouška 2024-06-05 E112 13:0014:50 3. termín
Čt přednáška 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky D0206 10:0011:50999 2BIA 2BIB 3BIT xx Smrčka
Čt přednáška 2024-04-04 G202 10:0011:50999 2BIA 2BIB 3BIT xx Smrčka
zkouška 2024-05-31 E112 13:0014:50 2. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru