O co jde?

Double Degree program je společný studijní program Vysokého učení technického a druhé zahraniční vysoké školy, který je pro studenty VUT nabízen v rámci některé ze specializací programu Informační technologie a umělá inteligence. Unikátní kombinace předmětů z obou institucí má za cíl prohloubit znalosti v oblasti daného programu.

Přidaná hodnota společného DD programu oproti běžnému programu je:

  • prohloubení znalostí a kompetencí v oboru studiem na partnerské univerzitě,
  • nabytí různých zkušeností a schopností spojených s pobytem v jiné zemi,
  • vypracování diplomové práce pod vedením školitelů z obou institucí,
  • získání diplomu z partnerské univerzity v rámci stejného magisterského studia.

Potřebné vstupní znalosti odpovídají požadavkům k přijetí do magisterského programu Informační technologie a umělá inteligence (MITAI).

Podmínky absolvování

Pro úspěšné ukončení studia získáním dvou diplomů je nutné splnit následující podmínky:

  • Absolvování povinných předmětů studijního programu MITAI a dané specializace.
  • Splnění požadovaných předmětů specializace/programu zahraniční instituce.
  • Získání minimálně 120 kreditů, z toho alespoň 60 na VUT a 60 na zahr. instituci.
  • Vypracování a obhájení diplomové práce v angličtině.
  • Složení státní závěrečné zkoušky na FIT VUT v rozsahu specifikovaném pro daný studijní program.
  • Splnění podmínek pro absolvování programu dle konkrétní zahraniční instituce.

V případě, že student nesplní podmínky studia na zahraniční instituci, je stále možné dokončit studium dané specializace na FIT. V tomto případě lze uznat ukončené předměty z partnerské univerzity jako volitelné a započítat jejich kredity do magisterského studia na FIT za standardních podmínek.

Nabízené DD programy

Nahoru