• Freemovers

  Studijní pobyt nebo stáž si můžete sami domluvit podle svých preferencí, nebo můžete využít stávající spolupráce VUT s konkrétními partnerskými institucemi v zahraničí na základě rámcových smluv o přímé spolupráci mezi VŠ.

  Zjistit více

 • CEEPUS

  Je-li vaším cílem střední, východní či jihovýchodní Evropa, pak si vyberete tady.

  Zjistit více

 • AKTION

  Nechce se vám moc daleko? Podívejte se na nabídku sousedního Rakouska.

  Zjistit více

 • Stipendia AIA

  Nabídky z celého světa zajišťované Akademickou informační agenturou.

  Zjistit více

 • Další možnosti studia

  Znáte Fulbrightovo stipendium? To a mnoho dalších možností najdete v této sekci.

  Zjistit více

 • Letní školy

  Máte už program na prázdniny? Pokud ne, podívejte se na aktuální nabídku letních škol.

  Zjistit více

Jak postupovat při výjezdu?

 • Před odjezdem

  Přijali vás k zahraniční stáži? Skvělé! Informujte o tom, prosím, Oddělení vnějších vztahů FIT (OVV FIT: studena@fit.vutbr.cz). Nezapomeňte nám také dodat zvací dopis, smlouvu o náplni studia, praxe, práce, finanční zabezpečení výjezdu, potvrzení o ubytování a další dokumenty, ze kterých vyplývá, že je výjezd do zahraničí zabezpečen.

  Podmínkou pro zachování zapsaného předmětu na FIT je sjednání individuálního studijního plánu s využitím WIS „Žádost o individuální studijní plán v předmětu“. Podle „směrnice č. 6/2018, čl_1(14)“ je možné sjednat na FIT v daném semestru předměty nejvýše za 15 kreditů. Před výjezdem může dále student požádat s využitím WIS „Žádost o zápis či zrušení zápisu předmětů“ o zapsání předmětu ZPX (zahraniční praxe) v hodnotě 5 kreditů/semestr.

 • Po návratu

  Na Oddělení vnějších vztahů FIT, prosím, odevzdejte:

  • „Learning Agreement“, pokud byl zřízen, včetně případných dodatků (stačí scan)
  • „Transcript of Records (přehled odstudovaných předmětů v zahraničí)“, stačí scan originál o „vykonání zahraniční odborné praxe“, a příp. další dokumenty o činnostech v zahraničí.

  a na Studijní oddělení FIT:

  • „Zprávu o zahraničním studiu/praxi/stáži“, cca 1 stránka A4,
  • originál „potvrzení o délce pobytu“,
  • originál „Transcript of Records (přehled předmětů odstudovaných v zahraničí)“.

  Pokud jste si z výjezdu přivezli předměty, a ty byly uznány, vyžádejte si na studijním oddělení FIT dokument „Proof of Recognition“. Zvažujete-li možnost uznání předmětu přivezeného ze zahraničí za povinný nebo povinně volitelný, je vhodné toto předjednat s garantem předmětu před výjezdem.

Odpovědnost: Ing. Michaela Studená
Poslední aktualizace: 2020-07-10 17:12:39
Nahoru