Nejznámější příležitost, jak strávit část studia v zahraničí nebo tam absolvovat praktickou stáž a rozšířit si tak své obzory, je evropský program Erasmus+. Pro zájemce o studium a stáže v zahraničí pořádáme vždy koncem kalendářního roku informační besedu. Dostanete zde podrobné informace o možnostech studia na partnerských školách FIT a také o výběrovém řízení, proto vám účast na besedě velmi doporučujeme. Prozatím si můžete projít prezentace z dřívějška

Nechte se inspirovat

Jak na výběrové řízení

 • Termíny

  Každý zájemce o Erasmus musí projít výběrovým řízením, které je vyhlašováno několikrát do roka. Informace o právě probíhajícím řízení uvidíte na webu v zahraničních aktualitách a také na fakultní Facebook stránce.

  Výběrová řízení se zpravidla konají v těchto termínech:

  Studijní pobyty:

  1. v prosinci
  2. na přelomu srpna a září

  Praktické stáže:

  1. v prosinci
  2. na konci února
  3. v květnu (zde i absolventi)
  4. na přelomu srpna a září
 • Jak se zúčastnit?

  Abyste se výběrového řízení mohli zúčastnit, je zapotřebí vyplnit on-line přihlášku, která bude po vyhlášení výběrového řízení spuštěna v intraportálu VUT a doložit certifikát o úrovni angličtiny.

 • Jak vybrat školu?

  Projděte si seznam partnerů, podívejte se nejen kde by se vám líbilo, ale také na možnosti studia i jazykové kompetence. Protože se tyto informace často mění, ověřte si je, prosím, na webu dané instituce. Do přihlášky pak doporučujeme uvést alespoň 4 – 5 institucí seřazených podle priorit. Více informací o programu najdete ZDE.

 • Jak vybrat pracovní stáž?

  Pokud máte zájem o výjezd na pracovní stáž, je obvykle vše ve vašich rukou a je zapotřebí vše zjišťovat s dostatečnou časovou rezervou. Součástí přihlášky na stáž musí být Traineeship Agreement potvrzený přijímající i vysílající institucí. Pracovní stáž je možné vykonávat na univerzitě či jiné vzdělávací instituci nebo ve firmě a není nutné, aby mělo VUT s institucí, která stážisty přijme, smlouvu o spolupráci. Pokud se vám nedaří najít stáž vlastními silami, může vám pomoci ErasmusIntern.org nebo se podívejte na seznam institucí, kam vyjeli vaši spolužáci v minulosti. Více informací o programu najdete ZDE.

 • Jak se výběrové řízení posuzuje?

  U výběrového řízení se posuzuje studijní prospěch a úroveň jazykových kompetencí. V případě, že máte jazykový certifikát (FCE, CAE, certifikát o státní jazykové zkoušce), nezapomeňte ho doložit k přihlášce. Pokud jste absolvovali zkoušku z angličtiny v rámci studia na VUT, v přihlášce uveďte typ zkoušky a známku (minimální požadovaná úroveň je B1 (BAN4). Pokud jste jí nedosáhli a máte pocit, že jste se v jazyce zlepšili, Ústav jazyků na FAST nabízí zájemcům možnost přezkoušení na úroveň B2 za poplatek 500 Kč - hradí si zájemce o přezkoušení. Prosím, hlaste se primárně na termíny zkoušek zveřejněných na https://spv.webnode.cz/. Nenajdete-li vyhovující termín, kontaktujte e-mailem M. Studenou, vyžádáme nabídku termínu pro více zájemců. Prosím, nežádejte individuální termíny přezkoušení, učitelé na to nemají časovou kapacitu!

 • Jak se rozhoduje?

  V následujících dnech po deadline pro odevzdání přihlášky budou studenti ve studisu rozřazeni na jednotlivé, jimi preferované, instituce a obdrží e-mail s žádostí o potvrzení destinace. V případě nespokojenosti s přiřazenou institucí lze požádat o změnu. Prosím, využívejte toto v minimální míře - snažíme se vždy studenty umístit na instituce na nejvyšších příčkách dle jejich preferencí.

Co musí student podniknout před výjezdem?

 • 1. Dejte nám vědět

  Vybrali vás ve výběrovém řízení? Skvělé! Nezapomeňte dát hned vědět našemu Oddělení vnějších vztahů na FIT a závazně tam potvrdit, že s výjezdem počítáte.

 • 2. Vyplňte přihlášku

  Navštivte Web stránky instituce, na kterou se chystáte, a zjistěte si deadline pro podání přihlášky i to, co má všechno obsahovat. Některé instituce někdy požadují dokumenty navíc (například jazykové kompetence, zdravotní pojištění apod.), vždy je ale nutné mít:

  • Application Form (přihláška ke studiu),
  • Learning Agreement nebo Traineeship Agreement (smlouva o náplni studia či práce, kreditové minimum je 18 kreditů/semestr, v příp. BC nebo DP práce 11 kreditů),
  • Transcript of Records (výpis známek na FIT v AJ) – vystaví Studijní oddělení FIT.

  Nezapomeňte si dokumenty zavčas stáhnout. Obvykle je najdete na stránkách instituce, na kterou se chystáte, v tamější International Office nebo u Erasmus koordinátora. Rádi vám s kontakty pomůžeme, výjimečně je možné použít také formuláře VUT pro studijní pobyty i pracovní stáže .

  Nechte si od nás všechny potřebné dokumenty podepsat a nezapomeňte je odeslat.

 • 3. Potvrzené dokumenty a finanční dohoda

  Z partnerské instituce pak dostanete potvrzený Learning Agreement. Ten pak doručte (stačí oskenovaný) na Oddělení vnějších vztahů na FIT a na Odbor zahraničních vztahů rektorátu. Na Odbor zahraničních vztahů rektorátu se dostavte osobně nejpozději 14 dní před výjezdem sepsat finanční dohodu.

 • 4. Ve STUDISu

  Ve STUDISu podáte „Žádost o zrušení předmětů při výjezdu na Erasmus“. Pokud si chcete zapsaný předmět na FIT ponechat, musíte si sjednat individuální studijní plán, a to tak, že ve STUDISu podáte „Žádost o individuální studijní plán v předmětu“. V daném semestru si na FIT můžete ponechat nejvýše 15 kreditů. Pokud zvažujete možnost nechat si uznat předmět přivezený ze zahraničí za povinný nebo povinně volitelný, je dobré se na tom domluvit s garantem předmětu ještě před výjezdem Před výjezdem můžete také prostřednictvím „Žádosti o zápis či zrušení zápisu předmětů“ požádat o zapsání předmětu ZPX (zahraniční praxe) v hodnotě 5 kreditů/semestr.

Co musí student podniknout po návratu

 • 1. Na FIT

  Jakmile se ze zahraničního pobytu vrátíte, nezapomeňte nám odevzdat důležité dokumenty:

  • Na studijní oddělení: originál Transcript of Records (ToR - výpis odstudovaných předmětů v zahraničí) a zprávu o zahraniční stáži (pouze pokud máte zapsaný předmět ZPX).
  • Ve STUDISu si podejte žádost o uznání předmětů přivezených ze zahraničí a přiložte scan ToR.
  • Na Oddělení vnějších vztahů FIT: potvrzený Learning Agreement a příp. jeho dodatky (stačí scan dokumentu) a kopii Transcript of Records.
 • 2. Na Odboru zahraničních vztahů rektorátu

  Na OZV nezapomeňte po svém návratu odevzdat kopii Transcript of Records a originál potvrzení o délce pobytu.

  Podle instrukcí OZV pak také nezapomeňte vyplnit elektronickou zprávu o pobytu v zahraničí.

BESEDA PROSINEC 2022 – prezentace a pokyny

Odpovědnost: Ing. Michaela Studená
Poslední aktualizace: 2023-07-04 11:09:37
Nahoru