Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Oddělení vnějších vztahů

Ing. Michaela Studená
+420 54114 1265
zahranici@fit.vutbr.cz
F120

Kontaktní hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:00
středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Individuálně po dohodě e-mailem

Koordinátor programu Erasmus+

Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
vojnar@fit.vut.cz
http://www.fit.vut.cz/~vojnar/

Proděkan pro vnější vztahy

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
prodekan-zahranici@fit.vut.cz
http://www.fit.vut.cz/~beranv/

Nahoru