Oddělení vnějších vztahů

Ing. Michaela Studená
+420 54114 1265
zahranici@fit.vut.cz
F120
https://www.fit.vut.cz/person/studena/

Kontaktní hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:00
středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30

Individuálně po dohodě e-mailem

Koordinátor programu Erasmus+

Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
vojnar@fit.vut.cz
https://www.fit.vut.cz/person/vojnar/

Proděkan pro vnější vztahy

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
prodekan-zahranici@fit.vut.cz
https://www.fit.vut.cz/person/beranv/

Nahoru