Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Proč se zálohuje

Zálohování serverů se provádí zejména pro účely obnovy dat po havárii. Uživatelé si za svá data zodpovídají sami, havárie nemůže být u studentů omluvou pro neodevzdání projektu a v případě obnovy nemusí být data zcela aktuální.

Nicméně pokud někdo jakýmkoli způsobem o něco přijde (např. omylem si něco smaže nebo přepíše), může se obrátit na Rudolfa Čejku, a to nejlépe e-mailem, zda není možné příslušná data obnovit. Vždy je ovšem nutné co nejpřesněji specifikovat, co má být obnoveno a ze kdy.

Kdy se zálohuje

Každá záloha se spouští v 1:05 a podle dne se určuje typ zálohy: V 1. sobotu v měsíci se startují plné zálohy, v ostatní soboty se startují diferenční zálohy proti poslední plné záloze a od pondělí do pátku se každý den startují inkrementální zálohy proti libovolné poslední záloze.

Skrytá nebezpečí diferenčních a inkrementálních záloh: U záloh, které nejsou plné, se ukládají pouze soubory s novějším časem modifikace proti poslední záloze. Pokud tedy někdo vytvoří soubor se starším časem modifikace (např. typicky při rozbalování archivních souborů *.zip, *.tar atd.), není do těchto záloh přislušný soubor zahrnut. Další problém mohou způsobovat smazané soubory, které se opět u záloh, které nejsou plné, žádným způsobem neidentifikují. Při obnově dat k určitému dni se tedy vytvoří všechny soubory z poslední plné zálohy a k tomu se aktualizují a přidají novější soubory z inkrementálních záloh.

Co se zálohuje

Zálohovány jsou všechny důležité servery. Z uživatelského hlediska jsou nejdůležitější kazi.fit.vutbr.cz (zaměstnanecké domácí adresáře a pošta), eva.fit.vutbr.cz (studentské domácí adresáře pro FIT a pošta), aja.fit.vutbr.cz (zaměstnanecké domácí adresáře ve Windows), fik.fit.vutbr.cz (studentské domácí adresáře pro FIT ve Windows), fest.stud.feec.vutbr.cz (studentské domácí adresáře pro FEKT a pošta), tereza.fit.vutbr.cz a vlasta.fit.vutbr.cz (webové servery), agata.fit.vutbr.cz (databázový server) a merlin.fit.vutbr.cz (studentský server).

K 1. srpnu 2019 se pravidelně zálohuje 22 serverů FIT, 5 serverů FEKT a 1 vzdálený server. Celkový objem dat přesahuje 30 TB na jednu plnou zálohu.

Jak se zálohuje

Pro zálohování je nasazen open-source program Bacula (9.4.4).

Kam se zálohuje

Zálohy jsou ukládány na páskové zařízení LTO-5 s kapacitou 1,5 TB bez komprese na jedno páskové médium, přičemž v reálném provozu díky hardwarové kompresi páskového zařízení je možné na jedno páskové médium uložit okolo 2 TB.

Páskové zařízení je umístěno v zálohovací knihovně StorageTek SL 150 s kapacitou 300 páskových médií, automatizovaným robotem a čtečkou čarových kódů pro rychlou identifikaci jednotlivých médií.

Rychlost zálohování velmi závisí na konkrétním serveru. Limitujícím faktorem obvykle nebývá rychlost připojení k zálohovacímu serveru (1000 MB/s) ani zápis dat na pásku (140-280 MB/s), ale spíše rychlost čtení dat z disků (1-200 MB/s).

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu cejkar@fit.vutbr.cz

Nahoru