Emailová adresa uživatele FIT [email]

Zaměstnatnci FIT mají účet na Unixovém fakultním zaměstnaneckém serveru kazi.fit.vutbr.cz. Jejich oficiální emailová adresa je:

login@fit.vutbr.cz (primární)
login@fit.vut.cz (také funguje)

Studenti FIT mají účet na Unixovém fakultním studentském serveru eva.fit.vutbr.cz. Na tento server přichází veškerá studentská pošta a zde si mohou studenti také vytvářet své domácí Web stránky. Oficiální emailová adresa studenta FIT je:

login@stud.fit.vutbr.cz (primární)
login@stud.fit.vut.cz (také funguje)

Tato adresa je oficiální adresou studenta FIT a na ni budou doručovány veškeré emaily týkající se studia na FIT. Dle studijního řádu musí studenti při elektronické komunikaci s fakultou používat tuto adresu. Doporučujeme studentům nepřesměrovávat si poštu na jiné poštovní servery pomocí souboru .forward, ale použít bezpečnější a proti zacyklení pošty odolnější .procmailrc.

Pro přihlášení se používá unixový účet FIT (viz účty a bezpečnost dat).

Čtení pošty

Pro čtení pošty máte několik možností:

  1. Poštu ponechat na serveru eva (kazi) a číst ji lokálně pomocí programu mutt nebo alpine - po přihlášení programem ssh (Putty ve Windows).
  2. Poštu ponechat na serveru eva (kazi) a číst ji vzdáleně programem, který dokáže komunikovat s IMAP4 serverem (Mozilla Thunderbird, Outlook, Android/K9-Mail, apod.). Pokud nechcete nebo nemůžete použít klienta IMAP, můžete pro poštu využít Web email https://roundcube.fit.vutbr.cz nebo https://email.fit.vutbr.cz.
  3. Poštu přesměrovat na jiný server. Pokud si ovšem přesměrujete poštu nesprávně, může dojít velice snadno při první chybě doručení k zacyklení pošty a tím zahlcení poštovní schránky chybovými zprávami. Pokud přesto potřebujete poštu někam přesměrovat, řiďte se pokyny pro doručovací program procmail nebo použijte pro přesměrování https://email.fit.vutbr.cz. Pokud nebude nějaký dopis doručen díky nesprávnému přesměrování pošty, můžete přijít o důležité studijní informace a pokyny.

Varianty A a B mají výhodu v tom, že pošta je dostupná z kterékoli počítače připojeného k Internetu, velikost poštovní schránky není omezena a příchozí pošta je filtrována proti virům i proti spamu.

Odesílání a příjem pošty

Při odesílání pošty prostředníctvím počítačové sítě VUT je dle Pravidel provozu počítačové sítě VUT požadováno, aby adresa odesílatele byla jeho oficiální adresou. Odesílání pošty přes jiné než oficiální poštovní servery VUT je zakázáno a je zablokováno na úrovni firewallu VUT. Rozesílání spamu a jiných materiálů odporujících zásadám přijatelného použití počítačové sítě VUT a sítě CESNET2 je přestupkem vůči Pravidlům provozu počítačové sítě VUT . Velikost odesílaných a přijímaných dopisů včetně příloh je omezena na 32 MB. Při odesílání a příjmu jsou dopisy automaticky kontrolovány na nežádoucí obsah a případně odmítány nebo zahazovány. Pokud dopis odesíláte a obsahuje nebezpečný obsah, vrátí se vám s oznámením o odmítnutí nebo odstranění přílohy. Oznámení o zahozených zavirovaných dopisech nejsou zasílány, protože takových chodí při virových záplavách tisíce denně. Přehled nedoručených dopisů a odstraněných příloh najdete v informačním systému FIT.

Omezení elektronické pošty

Velikost schránky není omezená. Doporučujeme ale, aby velikost příchozí schránky (INBOX) nepřesáhla 1GB. Starší dopisy, které chcete uchovat, můžete jednou za semestr/rok přesunout do jiné schránky. Podobně doporučujeme udržovat v rozumných mezích schránku s odeslanou poštou. Důvodem je zátěž zálohování, tyto schránky se velmi často mění, je tedy nutné je zálohovat každý den znovu při rozdílových zálohách, které jsou pak zbytečně velké.

Parametry pro nastavení IMAP4 klienta pro studenty

ParametrNastaveníKomentář
Odesílací adresalogin@stud.fit.vutbr.czPro odesílání pošty používejte zásadně vždy oficiální adresu.
SMTP serversmtp.stud.fit.vutbr.czSMTP server pro odchozí poštu
SMTP port25Lze použít v nouzi, někteří poskytovatelé Internetu jej blokují.
SMTP port587Port 587 je určen pro odesílání pošty z klientských programů, vyžaduje autentizaci (tj. login a heslo na Unix). Protože je heslo zasíláno v otevřené podobě, je třeba současně použít šifrovaný protokol SSL. Bohužel Outlook neumí na jiném portu než 25 spustit SSL příkazem STARTTLS, takže pro Outlook musíte použít port 465.
SMTP port465Port 465 je určen pro protokol SMTP přes SSL/TLS (bez příkazu STARTTLS, tedy komunikace začíná okamžitě šifrovaně, na rozdíl od portů 25 a 587, kde začíná textově a přepíná se do šifrované příkazem STARTTLS). Tento port použijete v Outlooku, lze ale i v Mozille.
SMTP přes SSLanoPři autentizaci SMTP jde heslo v otevřené podobě, použijte proto vždy šifrované spojení.
AutentizaceanoPro odesílání pošty z klientů připojujících se mimo síť FIT je vyžadována autentizace (tj. login a heslo na Unix - pozor, pouze login, nikoli celá adresa). U Outlooku nezaškrtávejte SPA (Secure Password Authentication), není podporováno.
IMAP serverimap.stud.fit.vutbr.czIMAP server pro čtení
IMAP port993Port pro protokol IMAP šifrovaným spojením SSL. Protože je heslo zasíláno protokolem IMAP otevřeně, není podporován vnější přístup na nešifrovaný port IMAP (143).
IMAP přes SSLanoVzdálený přístup je povolen jen šifrovaným protokolem.
Root folder Cesta ke kořenové složce, musí být prázdná. Skutečné umístění poštovních schránek je $HOME/mail.
Studenti doktorského studia (i-účet) a zaměstnanci FIT
Odesílací adresalogin@fit.vut.czliší se pouze tyto tři parametry, jinak platí výše uvedené
SMTP serversmtp.fit.vutbr.cz
IMAP serverimap.fit.vutbr.cz

Poznámka: nastavení se může zdát poněkud komplikované, ale MS Outlook i Mozilla Thunderbird podporují autokonfiguraci.

Blokování schránky

Přístup ke schránce je zablokován, kdykoliv je zablokován unixový účet FIT. Po případném odblokování účtu je schránka opět přístupná. Po ukončení studia na FIT je účet zablokován po 2 měsících ode dne ukončení studia (den státnice nebo rozhodnutí o ukončení z moci úřední). Při přerušení studia zůstává účet platný.

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz
Nahoru