Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Poštovní klient pro přístup k poštovní schránce a odesílání dopisů musí být před prvním použitím správně nakonfigurován. Na lokálních počítačích a na učebnách si musíte nakonfigurovat poštovního klienta sami. Nezapomeňte, že použití jiné než oficiální adresy elektronické pošty je přestupkem proti provoznímu řádu počítačové sítě VUT a takovýto dopis nemusí být doručen. Pro ulehčení jsou zde pokyny pro konfiguraci nejčastěji používaných programů:

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu lampa@fit.vutbr.cz

Nahoru