Detail předmětu

Filozofie a kultura

FIK Ak. rok 2021/2022 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět přináší posluchačům vhled do základních forem náboženského a filosofického pohledu na svět. Umožňuje pochopit dynamickou skutečnost evropské kultury, a to i ve srovnání s jinými kulturními oblastmi, zejména s kulturami východními. Předmět může být pomocí při hledání vlastního obrazu světa, vlastního světového názoru.

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti povedou k rozšíření všeobecného vzdělání, napomohou kultivaci myšlení, výchově k toleranci a budou pomocí při vytváření vlastního vědomého a harmonického obrazu světa.

Cíle předmětu

Seznámit studenty kromě hlavních kulturních a filosofických proudů minulosti a současnosti i s některými slepými a bludnými rameny charakterizujícími proces hledání a vývoje.

Proč je předmět vyučován

Studenti vysoké školy se nalézají v té fázi života, ve které si člověk formuje svůj obraz světa, svůj světový názor. Pomoci mu v tom může tento předmět, který je nabídkovým katalogem základních fungujících způsobů pochopení našeho lidského bytí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou vyžadovány.

Literatura studijní

 • Anzenbacher, A.: Dějiny filosofie. Praha, 1990
 • Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha, 1985
 • Filosofická čítanka, Praha, 1971
 • Slovník světového malířství, Praha, 1991

Osnova přednášek

 • Problém vytváření vlastního osobního "obrazu světa"
 • Specifika humanitních věd ve srovnání s přírodními a technickými
 • Vztah náboženství a racionality v počátcích lidských dějin
 • Vznik a povaha základních světových náboženství
 • Původ a povaha filosofického pohledu na svět
 • Přehled řecké filosofie v jejích jednotlivých stadiích
 • Vznik a počátky evropské kultury, vzniklé syntézou základních prvků
 • Středověká kultura
 • Renesance a reformace v náboženství, filosofii a umění
 • Geneze vztahů mezi teologickými a racionalistickými přístupy
 • Klasická německá filosofie a její vyústění
 • Filosofické a náboženské směry 20. století a současnosti
 • Postmoderní situace

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov (odhadem asi 2 strany textu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru