Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy (v angličtině)

PKSa Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, 5G, Směrování v mobilních sítích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 6 hod. laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 12 bodů laboratoře
 • 8 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení různých úloh v oblasti bezdrátové počítačové komunikace a mobilní síťové infrastruktury. 

Literatura studijní

 • Johnson, Ch.: Radio Access Networks for UMTS: Principles and Practice, Wiley, 2008.
 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Cox, Ch.:An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Wiley; 2 edition, 2014.
 • Corner D.E., Internetworking with TCP/IP, Pearson; 6 edition, 2013.
 • Posland, S.: Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions,  Wiley; 1 edition, 2009.

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. 5G

Osnova laboratorních cvičení

 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří

Kontrolovaná výuka

Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů v průběhu semestru

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru