Detail předmětu

Bezpečnost a počítačové sítě

IBS Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Zabezpečená komunikace na úrovni L2. Certifikáty a digitální podpis. Typy útoků v počítačových sítích. Bezpečnostní protokoly, jejich analýza, verifikace a návrh. Aplikace bezpečnostních protokolů. Zabezpečení na úrovni L3. IPsec a VPN. Bezpečnost síťových služeb. Systémy IDS a IPS. Bezpečnost bezdrátových sítí. Bezpečnost senzorových sítí.

Aktuální informace

 • Studenti jsou povinni sledovat své fakultní emaily a VUT zprávy, kterými bývají rozesílány aktuality k předmětu, případně doplňující podklady ke cvičením/přednáškám.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. laboratoře
 • 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (2 bodů písemná část, 6 bodů testová část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (1 bodů písemná část, 6 bodů testová část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

 • Stránky předmětu
 • V případně nucené online výuky budou přednášky IBS probíhat online formou MS Teams. Cvičení budou probíhat stejným způsobem, nejdříve od 6. týdnu semestru. Do příslušného týmu v MS Teams budou studenti vyučujícím přizváni a dozvědí se zde další informace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové a systémové bezpečnosti a příslušnými protokoly a standardy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní řešení tak, aby byl student schopen navrhovat a administrovat bezpečnostní technologie.
Studenti umí nakonfigurovat bezpečné spojení mezi počítači. Mají přehled o principech autentizace a zabezpečených síťových službách a jsou schopni je administrovat: SSH, VPN, poštovní služby a další. Mají přehled o bezpečnostních technologiích používaných v bezdrátových a senzorových sítích. Jsou schopni navrhnout a implementovat bezpečnou síťovou komunikaci. Umí vyhledávat ve standardech a používat je k řešení projektu.

Proč je předmět vyučován

Doplnění kompetence absolventů oboru IT o porozumění principů bezpečnosti počítačových sítí, tj. jak bezpečnostní mechanismy v počítačových sítích fungují, jak se konfigurují.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.

Literatura studijní

 • Kurose, James F.: Computer networking : a top-down approach. 7th ed., Pearson, Essex, 2017, ISBN 978-1-292-15359-9
 • Stallings, W.: Network security essentials : applications and standards. Hoboken, 2016, 978-0-13-452733-8.
 • Anderson, Ross J.: Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons Inc, 2001, ISBN 0-471-38922-6.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy z bezpečnosti.
 2. Zabezpečení sítí na úrovni L2 (802.1x, PAP, CHAP).
 3. Certifikáty. Digitální podpis (PKI, TKPI). Certifikační autorita. Autentizace a autorizace uživatelů v počítačových sítích AAA.
 4. Útoky v počítačových sítích.
 5. Bezpečnostní protokoly, jejich analýza a verifikace.
 6. Způsoby návrhu bezpečnostních protokolů a jejich aplikace. Platební protokoly.
 7. Zabezpečení sítí na úrovni L3. IPsec a VPN.
 8. Bezpečnost síťových služeb. Bezpečný transport (SSL, TLS). Zabezpečení na úrovni aplikací.
 9. Firewally. Systémy IDS a IPS.
 10. Bezpečnost bezdrátových a mobilních sítí. WEP, WPA.
 11. Bezpečnost senzorových sítí. ZigBee.
 12. Síťová bezpečnost v praxi.
 13. Trendy síťové bezpečnosti. Shrnutí látky předmětu.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Praktická analýza konkrétního bezpečnostního protokolu.
 2. Praktická implementace zabezpečené komunikace.
 3. Administrace zabezpečené komunikace (SSH, stunel, pgp). Vytváření VPN spojení. Testování bezpečného spojení.

Osnova ostatní - projekty, práce

Praktická analýza bezpečnostního protokolu. Praktická implementace a administrace zabezpečené komunikace.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň poloviny z možných bodů během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po laboratoř *) 7., 12., 13. výuky N105 09:0010:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Očenášek
Po laboratoř *) 7., 12., 13. výuky N105 11:0012:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Očenášek
Po laboratoř *) 7., 12., 13. výuky N105 13:0014:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Očenášek
Po zkouška 2024-05-20 E112 16:0017:50 1. termín
Po zkouška 2024-04-08 E104 17:0019:00 Půlsemestrální zkouška
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky E104 17:0018:5070 2BIA 2BIB 3BIT xx Očenášek
Út zkouška 2024-06-04 E112 11:0012:50 3. termín
Čt zkouška 2024-05-30 E104 12:0013:50 2. termín
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru