Prof. Ing.

Tomáš Hruška

CSc.

Prorektor

+420 54114 1239
hruska@fit.vut.cz
Kancelář C232

[photo]

Funkce

Kolegium rektora VUT

prorektor

Kolegium děkana FIT

vedoucí centra

Vědecká rada FIT

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

předseda

Ediční rada

Výzkumná skupina formálních modelů

výzkumník

Výzkumná skupina Hardware-Software Codesign

Hlavní výzkumník

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Výzkumník
Nahoru