prof. Ing.

Tomáš Hruška

CSc.

profesor

+420 54114 1239
hruska@fit.vut.cz
C232 Kancelář
1590/osobní číslo VUT

Funkce

Výzkumné centrum informač. technologií

vedoucí

Rada pro využití informačních technologií a vybavení na FIT VUT

předseda

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Ediční rada FIT

člen

Kolegium děkana FIT

vedoucí centra

Oborová rada doktorských studijních programů FIT

člen

Průmyslová rada FIT

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Vědecká rada

člen vědecké rady

Výzkumná skupina formálních modelů

Výzkumník

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Výzkumník
Nahoru