Školní projekty

Projekty v předmětech

Většina předmětů, kde je součástí studia i projekt, umožňuje pracovat na vlastním zadání, které se samozřejmě týká problematiky daného předmětu. Neváhejte kontaktovat garanta předmětu s nabídkou vlastního tématu, popř. postupujte podle pokynů daného předmětu. Dbejte ovšem na to, aby Vaše vlastní téma bylo autorské, tvůrčí a dobře reflektovalo požadavky na projekt v daném předmětu.

Příklady předmětů, ve kterých se garanti vyjádřili, že je vlastní zadání vítané: IIS, IJA, IMP, IPP, ISS, ITU, ITW, IUS, IVH, BIN, BIO, DJA, EVO, FLP, GAL, GJA, MUL, NAV, PCG, PDB, PDI, PDS, PGPa, PGR, PIS, POVa, ROBa, SEM, SIN, TAMa, TOI, UXIa, VYF, VYPa, ZPO.

Závěrečné práce

Vaše vlastní autorské téma můžete řešit i v rámci kvalifikační práce (bakalářská a diplomová práce). Zde je nutné najít si relevantního garanta, se kterým případně budete na tématu spolupracovat. Pečlivě dbejte na to, aby Vámi navržené zadání bylo dostatečně odborné, opravdu bylo Vaše (ne zadání z firmy) a jeho řešení Vás naučilo nové znalosti a dovednosti (nevěnujte se rok něčemu, co již umíte). Pokud máte nápad něco dělat a nejste si jisti s odborností či složitostí nápadu, jistě neváhejte kontaktovat relevantního akademika, který s Vámi rád Váš nápad prodiskutuje.

Nahoru