Bakalář informační technologie 1. ročník

Akademický rok 2023/2024, semestr zimní

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all       IZPE104 E105 E112 Kreslíková 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden     IZPE104 E105 E112 Smrčka 1., 6., 10., týden IZP se E104 E105 E112 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden            
all       IZPE104 E105 E112 Smrčka 6., 10., týden     IZPE104 E105 E112 Kresl… 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden              
all       IZPE104 E105 E112 Kreslíková,… 2023-09-18                    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-09 IKK cv C228 Rychl… 1., 4., 10., týden 1DS-ZU5/118 Králík 1DS-Z cv U5/118 Králík IEL zk D0206 14:00… 2023-11-13 IEL zk D105 15:00… 2023-11-13 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován blokově (liché pondělky) v budově FF MU na Janáčkově náměstí, v učebně N41. Více informací zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/TIM_B_025 lichý    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel lichý IDM cv A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka      
xx IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden IDM zk E104 E105 E112 09:00-11:00… 2023-12-18 IKK cv C228 návrh… 2023-09-25   BPC-FY1B zk T8/T 3.17 13:00-14:40… 2023-12-11 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý sudý BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý lichý      
xx     BPC-FY1B zk T8/T 5.27 09:00-17:00 Ústní část semestrální zkoušky, 1. termín 2024-01-08 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý sudý      
xx     IFS cv D0207 Sadovský BPC-FY1B zk T8/T 3.17 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2023-12-04      
xx   ILG cv A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL zk D0206 D105 2. termín 2024-01-29 DKFI-ZU2/330 Fišerová IEL zk D105 14:00… 2023-11-13 BPC-FY1B T8/T 5.27 15:00-16:40… 2023-12-11 BPC-FY1B T8/T 0.20 17:00-18:40… 2023-12-11      
xx   ISCE104 E105 E112 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden IKK cv C228 Burge… 1., 3., 6., týden   FCE cv L304 Fišerová IZPE104 E105 E112 Smrčka 1., 6., 10., týden IDM cv D0207 Fuchs 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM cv T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   ISC zk E104 E112 08:00-10:00… 2023-11-20 IDM zk D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 2. termín 2024-01-15 IKK cv C228 Rychl… 1., 4., 10., týden IZPE104 E105 E112 Kresl… 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden IDM cv T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden      
xx       ILG cv A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IKK cv G108 Dytry… 1., 3., 5., týden ISC pc N203 Květoňová… 2023-09-18 ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx       ISC pc N203 Květoňová… 1., 3., týden ILG cv A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISC pc N203 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden IUS cv A113 Veigend 2023-10-09 IZP pc N105 Husa tpl 15 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx       ISC pc N203 Fritz Fritz… 4., 5., 6., 7., týden ISC pc O204 Květoňová… 2023-09-18   ISS zk A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M104 M105 S206 řádná 2024-01-15 IZP N104 Očenášek… 2023-12-04    
xx       ISS zk L116 10:00-12:00… 2024-02-19 ISC pc O204 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden     IUS cv A113 Pavela 6., 8., 10., týden IZP N105 Husa tpl 15… 2023-12-04    
xx         IUS cv D0206 Goldmann 5., 7., 9., 11., týden IZP zk E112 1. opravný termín 2024-01-22 IUS cv A113 Aparovich V… 5., 7., 9., 11., týden        
xx         IUS cv D0207 Rozsíval 5., 7., 9., 11., týden ZAN4 zk T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-18 IUS zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. termín 2024-01-08        
xx       IZPE104 E105 E112 Kreslíková 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden         IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx       IZPE104 E105 E112 Smrčka 6., 10., týden         IZP pc N105 Husa tpl 12 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx       IZPE104 E105 E112 Kreslíková,… 2023-09-18         IZP N104 Očenášek… 2023-12-04        
xx                   IZP N105 Husa tpl 12… 2023-12-04        
Út all   IDMD0206 D105 Hliněná       ILGAula profesora Braunera Hlavičková              
xx   IDMD0206 D105 Hliněná 1AHS-L se Záhora… HKO cv L314 Kalášek sudý ACHE20U2/326 Žáčková IZP pc N103 Lazúr tpl 28 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-19 IDM cv A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM cv A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   HKO cv L314 Kalášek sudý    
xx   HVR cv L314 Kalášek sudý     IKK cv A218 Macák… 1., 6., 12., týden IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden      
xx   IKK cv A218 Zboři… 1., 2., 3., 4., týden IDM cv A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IKK cv A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden     IKK cv G108 Španě… 1., 2., 6., 9., týden ISC pc O204 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden   IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   IFS cv D0207 Sadovský IDM zk T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 3. termín 2024-01-30 ILGAula profesora Braunera Hlavičková   ISM cv A113 Polický IZP pc N105 Husa tpl 30 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     IKK cv A218 Rogal… 1., 5., 11., 12., týden IKK cv A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden XPC-POMAula profesora Braunera Novotný ILG zk D0206 D0207 D105 13:30-15:50 2. termín 2024-01-23 IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Lazúr tpl… 2023-12-05    
xx     ILG cv T8/T 3.12 Hlavičková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ZAN4 zk T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-19   ISM cv A113 Vítovec IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05    
xx     ILG zk D0206 D105 Předtermín 2023-12-19   IUS zk D0206 D0207 D105 E104 E112 1. termín 2024-01-02 IZP pc N105 Husa tpl 27 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 30… 2023-12-05    
xx   IZP pc N103 Veigend tpl 16 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N103 Veigend tpl 19 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IUS zk E112 6. termín (výhradně pro studenty FP) 2024-06-11          
xx   IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Hranický… 2023-12-05        
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 18 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N105 Grézl tpl 21 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05        
xx   IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05 IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05     IZP pc N105 Rozman tpl 24 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 27… 2023-12-05        
xx   IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05 IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05     IZP pc N105 Rozsíval… 2023-10-10            
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05 IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05     IZP N103 Hranický… 2023-12-05            
xx               IZP N104 Dolejška… 2023-12-05            
xx               IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-05            
xx               XPC-POM cv T12/SD 2.100 Novotný            
xx             ZAN4 zk T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-19              
St xx     BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Janoušek lichý BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Janoušek lichý FCE cv L304 Fišerová FCE cv L304 Fišerová IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden  
xx     BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek sudý BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek sudý IEL zk D105 15:00… 2023-11-15 IDM cv D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 John tpl 37 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     BPC-FY1BT8/T 0.20 Koktavý BPC-FY1B zk Aula profesora Kalendovského 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK cv A218 Veige… 2023-09-20 IDM cv D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden      
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11 BPC-FYE zk T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK cv A218 Matou… 4., 6., 7., týden IEL zk D105 14:00… 2023-11-15 IKK cv C304 Dolej… 1., 8., 13. týden ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N104 Lazúr tpl 38 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18 IKK cv A218 Zboři… HKO cv L314 Kalášek sudý   ISM cv A113 Vítovec      
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25 IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden   IKK cv A218 Macák… 1., 6., 12., týden ILG cv A113 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N105 Husa tpl 39 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-01   IKK cv A218 Rogal… 2023-09-20 ILG cv A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISS zk D0206 D0207 D105 2. op termín 2024-01-31 IZP N103 John tpl 37… 2023-12-06    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-08   IKK cv A218 Matou… 4., 7., týden   ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N103 John tpl 34 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Lazúr tpl… 2023-12-06    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15 ILG cv A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IUS cv IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden   IZP pc N104 Zavřel tpl 35 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 39… 2023-12-06    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29   ISC pc N203 Horák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N103 Koutenský… 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 John tpl 34… 2023-12-06        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06 IUS cv IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden   IZP pc N103 Dolejška… 2023-11-01 IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-20 ZAN4 zk T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-20   IZP pc N104 Zavřel tpl 32 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden XPC-POM cv T12/SD 2.94 Novotný        
xx     IKK cv C209 Herou… 1., 2., 4., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11   IZP pc N105 Rozman tpl 33 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden            
xx     IKK cv C228 Bartí… 1., 4., 8., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18   IZP pc N105 Veigend tpl 33 2023-11-01            
xx     IKK cv G108 Dytry… 1., 3., 5., 8., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25   IZP N103 Koutenský… 2023-12-06            
xx     IKK cv G108 Web,… 2., 4., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15   IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06            
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29   IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-06            
xx       GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06   XPC-POM cv T12/SD 2.94 Novotný            
xx   HVR cv L314 Kalášek sudý                    
xx       IDM zk D0206 D0207 D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 1. termín 2024-01-03                  
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2., 6., 8., 10., týden                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 2023-10-11                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-12-06                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-11-29                      
xx       IKK cv Web,… 2023-09-27                      
xx       IKK cv G108 Dytry… 1., 3., 6., 10., týden                      
xx     ILG cv A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden                      
xx       ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden                    
xx       IUS zk D0206 D0207 D105 G202 3. termín 2024-01-17                  
xx       IUS zk D0206 D105 4. termín 2024-01-24                  
xx     IZP zk A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 Řádný termín 2024-01-10                    
xx       IZP zk D0207 2. opravný termín 2024-01-31                  
Čt all             IELD0206 D105 Růžička, Šátek 1., 3., 4., týden IEL se D0206 D105 Šátek 1., 3., 4., 5., 10., 11., týden IUSD0206 D0207 D105 Křena Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., týden    
all             IELD0206 D105 Peringer 5., 6., 10., 11., týden   IUSD0206 D0207 D105 Rogalewicz Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 4., 9., týden    
all             IELD0206 D105 Růžička 7., 8., 12., 13. týden   IUSD0206 D0207 D105 Kočí Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 7., 13. týden    
xx   BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Marcoň… lichý BPC-FY1B zk T8/T 3.17 10:00… 2024-01-04 BPC-DSY cv T12/SD 1.47 Jílek FCE cv L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IKK cv A218 Veige… 1., 6., 11., týden IKK cv A218 Veige… 1., 6., 11., týden IKK cv A218 Rydlo… 2023-09-21 ISM cv A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISS zk D0206 D105 20:00-21:30… 2023-11-02
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… sudý   BPC-DSY T12/SD 1.47 11:00… 2023-12-14 IKK cv C228 Zaklo… 1., 7., 13. týden FITG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   ISM cv A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 Grézl tpl 49 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 4., 6., 8., týden IKK cv C228 C236 Plusk… 1., 3., 12., týden BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Marcoň… lichý   IDM cv T8/T 5.22 Fuchs 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden RETG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IUSD0206 D0207 D105 Křena Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 10., 12., týden   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… sudý   IELD0206 D105 Růžička, Šátek 1., 3., 4., týden   IUSD0206 D0207 D105 Rogalewicz Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 4., 9., týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-12-14 BPC-FY1B zk T8/T 5.27 09:00-15:00 Ústní část semestrální zkoušky, 2. termín 2024-01-18     IUSD0206 D0207 D105 Kočí Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 7., 13. týden    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 BPC-FY1B zk T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-25 IELD0206 D105 Peringer 5., 6., 10., 11., týden IZP pc N103 Grézl tpl 46 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 FCE cv L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IELD0206 D105 Růžička 7., 8., 12., 13. týden IZP pc N104 Kozák tpl 47 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07    
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová 4., 6., 8., 10., 12., týden IEL zk D0206 13:00… 2023-11-16 IEL zk D105 14:00… 2023-11-16   IZP pc N104 Vašíček tpl 47 2023-10-12 IZP N104 Škarvada… 2023-12-07    
xx   IKK cv C209 Zemčí… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 IEL zk D105 13:00… 2023-11-16 IKK cv G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N104 Lazúr tpl 47 2023-10-26        
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 IKK cv G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG cv D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 48 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx   IZP pc N103 Vašíček tpl 40 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 ILG cv T8/T 3.02 Hlavičková 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07        
xx   IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IDM cv A113 Hliněná 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG cv D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 Grézl tpl 43 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07        
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 42 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden   IEL zk A218 náhradní… 2024-02-15 ISS zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. opravny termín 2024-01-25 IZP N105 Husa tpl 48… 2023-12-07        
xx   IZP N103 Kozák tpl… 2023-12-07 ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden   IUS zk D0206 D0207 D105 5. termín 2024-02-01   PRMG202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   IZP N104 Škarvada… 2023-12-07 KPO-ZU2/327 Klodová     IZP pc N103 Husa tpl 43 3., 4., týden            
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-07         IZP pc N104 Kozák tpl 44 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   VSDH1počítačová učebna Vaněk         IZP pc N104 Vašíček tpl 44 2023-10-12            
xx               IZP pc N104 Lazúr tpl 44 2023-10-26            
xx               IZP pc N105 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx               IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N105 Škarvada… 2023-12-07            
xx   BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý IKK cv A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden 1ODI-Z cv U5/118 Pec BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,…   ISM cv A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden ISS zk D105 18:00-19:30… 2023-11-03    
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý BPC-ELSA cv T12/SC 2.86 Čáp lichý IDM cv D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IDM cv D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IUS cv D0207 Pavela 2023-10-13 IZP zk A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 G202 18:00-20:00… 2023-11-10    
xx ISSE112 Černocký… 2023-10-06 DKFI-Z zk U2/330 09:00… 2024-02-02 BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp sudý IKK cv C228 Křivk… 1., 3., 5., týden IEL lb L306.1 L306.2 Beran 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden   IUS cv D0207 Veigend 6., 8., 11., týden        
xx ISSE112 nahradni… 2023-10-13 BPC-FY1B zk T8/T 5.27 09:00-13:00 Ústní část semestrální zkoušky, 3. termín 2024-01-26 ILG zk Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 T8/T 0.30 13:30-15:50 3. termín 2024-02-02 IUS cv D0207 Dacík 3., 5., 7., 10., týden        
xx     BPC-FYET8/T 5.27 Dallaev,… BPC-FY1B zk Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-05 ILG zk D0206 D0207 D105 13:30-15:50 řádná 2024-01-12 IUS cv G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden        
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13 BPC-FYE cv T8/T 5.27 Dallaev IEL zk A112 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05 ISM cv A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20 BPC-FYE zk T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   ISM E112 Vévodová 2023-12-08            
xx   GEN zk A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24 BPC-FYE zk T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   IUS cv D0206 Pavela 2023-10-13            
xx     IKK cv A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13   IUS cv D0206 Veigend 6., 8., 11., týden            
xx     IKK cv G108 Herou… 1., 3., 5., týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20   IUS cv D0206 Dacík 3., 5., 7., 10., týden            
xx   ILG cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN zk A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24   IUS cv G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden            
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden IKK cv S206 Kanic… 2., 3., týden IKK cv S206 Kanic… 2., 3., týden                  
xx     IEL zk D0206 D0207 D105 E112 1. termín 2024-01-19   IUS cv G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden                
xx   IZP pc N103 Grézl tpl 52 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IEL zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05                    
xx   IZP pc N105 Vašíček tpl 54 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IKK cv G108 Herou… 1., 3., 5., týden                      
xx   IZP N103 Grézl tpl 52 2023-12-08 ILG cv A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden                    
xx   IZP N105 Veigend tpl 54 2023-12-08                        
Význam zkratek:
př - přednáška, se - seminář, cv - numerické cvičení, lb - laboratoř, pc - počítačová laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru