Detail projektu

Statická a dynamická verifikace programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti

Období řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2013

Typ projektu: grant

Kód: GAP103/10/0306

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Static and Dynamic Verification of Programs with Advanced Features of Concurrency and Unboundedness
Typ
grant
Klíčová slova

automatická verifikace programů; statická a dynamická analýza; formální verifikace; model checking; paralelismus; nekonečně stavové programy; dynamické datové struktury

Abstrakt

Automatizovaná verifikace programů je v současnosti s ohledem na rostoucí dopad počítačem řízených systémů na naše životy a výraznou potřebu minimalizovat počet chyb v těchto systémech velmi aktuálním výzkumným tématem. Projekt se konkrétně zaměřuje na verifikaci programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti, které patří k obzvláště problematickým aspektům software, se kterými se musí automatická verifikace vyrovnávat. V prvním případě se projekt soustřeďuje zejména na metody verifikace programů určených pro moderní vícejádrové procesory. V druhém případě se jedná o verifikaci programů pracujících s různými neomezenými datovými strukturami, zejména pak poli (o parametrické velikosti) a složitými dynamickými strukturami založenými na ukazatelích (jako jsou seznamy či stromy). Projekt zahrnuje výzkum metod dynamické i statické verifikace, včetně model checkingu, a také jejích vhodných kombinací. Pro práci s programy s nekonečnými stavovými prostory se výzkum v projektu zaměřuje na metody efektivní symbolické verifikace založené na použití automatů a logik.

Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dudka Kamil, Ing. (UITS FIT VUT)
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Gach Marek, Ing. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hýsek Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Charvát Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Konečný Filip, Ing. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2015

2013

2012

2011

2010

Produkty

2013

2012

2011

2010

Nahoru