Detail projektu

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013

Typ projektu: grant

Kód: MSM0021630528

Agentura: "Výzkumné záměry" MŠMT

Program: Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

Název anglicky
Security-Oriented Research in Information Technology
Typ
grant
Klíčová slova

informační technologie, bezpečnost

Abstrakt

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Předmětem výzkumného záměru je výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost" (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a výzkum možností využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti (vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit). Výzkumný záměr bude orientován zejména na tyto oblasti informačních technologií: rozpoznávání mluvčích a detekce klíčových slov v různých jazycích, vyhledávání objektů ve videosekvencích a sledování osob, inteligentní vyhledávání citlivých informací v databázích, autentizace na základě biometrických dat, monitorování provozu v počítačových sítích apod. V časovém horizontu výzkumného záměru je rovněž cílem vybudovat z Fakulty informačních technologií VUT vedoucí výzkumné a konzultační pracoviště v České republice v oblasti bezpečnosti IT a využití IT pro zajištění bezpečnosti a uznávané pracoviště v těchto oblastech v rámci Evropské unie.

Řešitelé
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kolář Dušan, Doc. Ing., CSc. (UK-o.VaV FSI) , spoluřešitel
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Masopust Tomáš, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Erlebach Pavel, Ing. (UITS FIT VUT)
Gajda Zbyšek, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Granát Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Chmelař Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kumpošt Marek, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kunc Michael, Ing. (UIFS FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Lukáš Roman, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Mazal Zdeněk, Ing. (UITS FIT VUT)
Novosad Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Pecho Peter, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rudolfová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Schäfer Jiří, Ing. (UITS FIT VUT)
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Produkty

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

Nahoru